De huidige stuurlui aan de wal

Guus Swagemakers
Voorzitter
055-8800623
guus75frederik@gmail.com

Gerrit Sloesarwij
Penningmeester
0651237055
g.sloesarwij@chello.nl

Peter Tomberg
Secretaris

PR-functionaris
06-37433191

mka.scret@gmail.com

Chris Ten Veen
Boekingsmanager
0653864278

tenveen@upcmail.nl