De huidige stuurlui aan de wal

Guus Swagemakers
Voorzitter
055-8800623
guus75frederik@gmail.com

Gerrit Sloesarwij
Penningmeester
0651237055
g.sloesarwij@chello.nl

Peter Tomberg
Secretaris

06-37433191

mka.scret@gmail.com

Jannes Koerts
Boekingsmanager
0612421950
jkoerts@planet.nl

Martie van Ruiten
PR-functionaris
0657606144

martievanruiten@hotmail.com