De huidige stuurlui aan de wal

Guus Swagemakers
Voorzitter
055-8800623
guus75frederik@gmail.com

Gerrit Sloesarwij
Penningmeester
0651237055
g.sloesarwij@chello.nl

Peter Tomberg
Secretaris

06-37433191

mka.scret@gmail.com

Chris Ten Veen
Boekingsmanager
0653864278
chris.tenveen@gmail.com 

Martie van Ruiten
PR-functionaris
0657606144

martievanruiten@hotmail.com