Onze Goede doelen voor 2018 toegelicht

De Klup is een dynamische ontmoetingsplek voor mensen met en
zonder beperking in Apeldoorn.

De Klup betekent er gewoon zijn voor een ander, wederkerigheid en
jezelf mogen zijn in een veilige omgeving.
De vele activiteiten op het gebied van hobby, creativiteit, dans,
zang en sport worden begeleid door 135 vrijwilligers en stagiaires.
Het Matrozenkoor viert in 2018 zijn 10 jarig bestaan.
Ter gelegenheid daarvan ontvangt De Klup als verkozen “lustrumdoel”
op feestelijke wijze een bijzondere gift.

Stichting Buurtmensen
Deze stichting zet zich in voor versterking van de sociale samenhang
tussen buurtbewoners en hun onderlinge contacten en het verbeteren
van de sfeer binnen Apeldoorn Zuid.
De stichting probeert dit te bereiken met het organiseren van buurtgerichte
evenementen, sociale activiteiten en bijeenkomsten.
De stichting werkt met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten en werkt
samen met diverse organisaties instellingen en sponsors.

De Stichting Paardrijden Gehandicapten (SPG) in Apeldoorn zet zich
belangeloos in om ruiters met een functiebeperking de mogelijkheid
te bieden om op therapeutische, recreatieve wijze paard te rijden.
Ervaren en deskundige instructeurs en vrijwilligers zetten zich wekelijks
in om het paardrijden en aangespannen rijden mogelijk te maken!
De sponsoring door het Matrozenkoor is bestemd voor de afdeling
op het terrein van De Hoenderloo Groep (DHG) in Hoenderloo.
Vanaf deze locatie vindt het mennen van de aangespannen paarden
met koetsen  plaats.