Optreden voor SPA bij Dubbelbeek.                         2-10-2021

Op 2 oktober 2021 trad het MatrozenkoorApeldoorn.nl op voor het Senioren Platform Apeldoorn in het kader van de opening van de week van Seniorensport Apeldoorn.
Gelukkig waren de weergoden ons en de overige standhouders goed gezind. Het was fris, maar droog.
Het koor opende met het Apeldoorns Volkslied toen wethouder en loco burgemeester Detlev Cziesso de parkeerplaats Dubbelbeek, dat het tot een Sportplein was getransformeerd, betrad voor de opening van de sportweek.
Na de opening was het de groep “Hart for her”, dat de warming up verzorgde.
De dames waren zo enthousiast dat een groot gedeelte van de matrozen ook ging meebewegen. Een prima opwarmer voor de komende uurtjes.
Het koor vermaakte de toeschouwers met bekende en wat minder bekende zeemansliedjes en ook de populaire meezingers vielen in goede aarde.
Verheugend was dat drie koorleden die ziek, zijn de weg naar de Dubbelbeek hadden gevonden. Zij werden met een warm applaus begroet met de hoop dat ze binnenkort weer kunnen aansluiten bij de overige matrozen.
Al met al weer prima PR voor het koor.

MatrozenkoorApeldoorn.nl weer op pad.                           25-08-2021

 

Het MatrozenkoorApeldoorn heeft na ruim 1,5 jaar weer opgetreden.

Dit keer werd aangemeerd bij Villa Astra. Met een huiskamer optreden werden de bewoners verrast met de verschillende liedjes. En ook nu moet weer gezegd worden dat het grote meezingscherm haar waarde heeft bewezen. Daardoor konden de bewoners voluit meezingen en dat men ook.

Ondanks de beperkingen ten gevolge van Corona, waar keurig aan werd voldaan, was het een prima optreden.

Op het terras in de openlucht bij een lekker zonnetje en met een enthousiast publiek werd het heel gezellig. Ook de verzorging deed gezellig mee!

Het Matrozenkoor Apeldoorn.                                                  10-08-2021

Matrozenkoor Apeldoorn komt eenmaal om de veertiendagen gezellig oefenen om alle honderd Nederlandstalige liedjes weer op te poetsen na afwezigheid na coronatijd.

We hebben wel wat minder leden nu door deze lange tijd van afwezigheid.

Het koor bestaat al vele jaren en is super gezellig om geregeld ook op te treden. Dit alleen voor goede doelen waar alle opbrengsten naar toe gaan.

Dus kom zingen wat super gezond is voor je conditie enz.

Locatie Duivensport centrum Apeldoorn. Aanvang 19.30 uur. Zie voor meer informatie, www.matrozenkoorapeldoorn.nl

Matrozenkoor Apeldoorn start weer op.

 

Na een lange periode van gedwongen rust is het Matrozenkoor Apeldoorn weer begonnen met het repeteren. Dinsdagavond 29 juni kwamen de leden voor het eerst sinds begin maart verleden jaar weer bij elkaar. Onder leiding van koorleider Peter Veenhuizen werd voorzichtig begonnen met het zingen van een aantal selecte liedjes. Wel onder de beperking van de 1,5 meter afstand en ramen en deuren open, maar dat mocht het resultaat niet schaden. Het klonk weer als vanouds. 

 

Ook worden binnenkort weer de optredens hervat. Er staan een aantal concerten op de rol, waarbij de koorleden zich voorgenomen hebben stevig uit het dak te gaan. Tenslotte moet er iets ingehaald worden. Zo gaan de matrozen in augustus o.a. weer naar  de fietsvierdaagse in Laren. Daarnaast zijn er op nog een aantal locaties optredens gepland. Dit alles wel onder de restrictie dat Corona weg moet blijven. Matrozenkoor Apeldoorn gaat voorlopig stug door.

 

Wie wil boeken voor een optreden kan contact opnemen met de boekingsmanager van Matrozenkoor Apeldoorn: Jannes Koertsjkoerts@planet.nl of 06 12421950

Koorlid Wiggert met kleinzoon

Matrozenkoor apeldoorn goede doelen koor is genomineerd voor club van het jaar!!

 

Alleen de naam al klinkt. Puur Nederlands Matrozenkoor repertoire dat fris wordt gehouden door gezamenlijke inbreng èn een gedreven "eigen" koorleider .Van huisarts tot bedrijfsleider, schilder, pedagoog of grossier met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar zingen wij in verzorgingstehuizen, luisteren wij evenementen en bedrijfsfeesten op, staan bij de intocht van de Apeldoornse marathon en Vierdaagse. Verkregen vergoedingen worden met jaarlijkse inbreng van de leden bestemd voor o.a Altsheimercafé, Kledingbank St. Egidio, Buurtmensen, De Klup Alle functies worden door de leden zelf ingevuld, zo hebben wij een boekingsmanager die in februari 2020 voor datzelfde jaar alweer 46 boekingen had staan en 3 cadeaucheque-uitreikingen, maar helaas... Er is een bestuur dat ons scherp houdt en regelmatig contact houdt met de leden op allerlei manieren. Zoals het uitbrengen van een spreukenkalender 2021 en het persoonlijk afgeven ervan met o.a voor mei de slogan : JE KUNT NIET IEDEREEN HELPEN, MAAR IEDEREEN KAN WEL IEMAND HELPEN

Stem jij ook?
Dit kan tot 24 mei!
#clubvanhetjaar

 

 Jubileum 12.5 jaar.            13-08-2020

MATROZENKOOR APELDOORN GEEFT DE MOED NIET OP!!

Onzichtbaar voor de buitenwereld zijn de 30 leden van Matrozenkoor Apeldoorn.nl dagelijks toch aan het zingen. Weliswaar ieder voor zich, maar er wordt wel geoefend. Omdat er voorlopig geen sprake kan zijn van optreden als koor in verzorgingshuizen, bij festivals of braderieen en omdat het koor als groep ook niet kan repeteren, heeft koorleider Peter Veenhuizen het volgende bedacht. Elke dag, ’s avonds laat, zingt Peter een lied uit het repertoire van ruim 100 liederen in op de computer, stuurt dat door naar alle koorleden, zodat zij de dag daarop (of ’s nachts!) kunnen/mogen en/of (moeten?) oefenen, hetgeen er ongetwijfeld toe zal leiden dat het koor straks beslagen ten ijs komt! Reken maar!

Deze activiteit van Peter wordt heel erg gewaardeerd door de koorleden, zij worden op deze wijze gestimuleerd om te zingen, blijven bezig met het koor en zijn volledig voorbereid als er hopelijk over enkele weken weer uit volle borst kan worden gezongen/ opgetreden. Want daar zien alle leden naar uit, hetgeen wel blijkt uit het enthousiasme waarmee zij individueel repeteren en vooral ook onderling digitaal en telefonisch contact onderhouden.

Kortom, matrozenkoor Apeldoorn ziet ernaar uit om zo snel als mogelijk weer te kunnen gaan zingen voor bewoners van zorginstellingen en op markten en/of braderieën: fijn en vooral ook gezond voor  publiek en  zangers, en GOED VOOR DE GOEDE DOELEN!

MatrozenkoorApeldoorn verrast Alzheimer Café, 10-3-2020


Het Alzheimer Café Apeldoorn is op elke tweede dinsdagavond van de maand het trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

Zo kunnen mensen elkaar ontmoeten en in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie. Deskundige gespreksleiders begeleiden deze bijeenkomsten, die van 19.30 tot 21.30 uur plaatsvinden in het woonzorgcentrum De Loohof aan de Koning Lodewijklaan 2 in Apeldoorn.

Maar het Café organiseert ook met regelmaat een ontspannen avond, zodat degene met dementie en zijn of haar partner ook nog samen een gezellig uitje hebben.

Zo was dinsdag 10 maart het MatrozenkoorApeldoorn, ook wel het Goede Doelenkoor genoemd, te gast bij het Alzheimer Café Apeldoorn. De matrozen waren in vol ornaat aangetreden en gingen er vol voor en maakten er een hele plezierige avond van met hun Nederlandstalige liedjes. Het koor beschikt over een meezingscherm, waarop de liedteksten en ook hele aardige plaatjes worden vertoond, zodat de bezoekers volop mee kunnen doen en genieten en dat gebeurde ook. Men deed volop en enthousiast mee. Iedereen genoot.

Maar het koor maakte haar faam als Goede Doelenkoor ook helemaal waar. In de pauze van het optreden mochten Tonny Aalbers en Ton van den Bosch van het Alzheimer Café van voorzitter Guus Swagemakers van het MatrozenkoorApeldoorn een mooie cheque van € 1500,00 in ontvangst nemen. De matrozen hadden het Alzheimer Café als één van de goede doelen voor 2020 gekozen te besteden aan headsetapparatuur voor de sprekers tijdens de bijeenkomsten van het Café.

Tonny bedankte het koor voor deze geweldige financiële ondersteuning en zij wenste het koor nog heel veel mooie en succesvolle optredens toe ten gunste van de Goede Doelenpot.

Hello Goodbye, 6-2-2020

Onder deze titel trad het MatrozenkoorApeldoorn.nl op bij Sainte Marie aan de Arnhemseweg.

Het werd een gedenkwaardig optreden. Een deel van de bewoners nam alvast afscheid van deze locatie van Klein Geluk in verband met een aanstaande verhuizing.

Dat was de aanleiding om er, ondanks het verdriet en de weemoed van een afscheid aan de Arnhemseweg, toch een feestelijke boel van te maken.

Nou dat hoef je maar één keer te zeggen tegen het koor. De uitstraling is altijd al plezierig, maar voor een feestje is het koor altijd in.

Nou, het werd een gezellige bijeenkomst. Volle bak, een koor dat aanvoelde wat men wilde, en een prima uitvoering. Enthousiasme alom.


Deze bijeenkomst was tegelijkertijd een mooie gelegenheid voor de leiding om afscheid te nemen van een aantal vrijwilligers die niet mee verhuizen. Sommigen zijn al meer dan 20 jaar vrijwilliger bij Sainte Marie. Chapeau. Dat vond ook de leiding. De dames kregen naast een persoonlijk dankwoordje een prachtig boeket bloemen overhandigd. Dat was weer de aanleiding voor het koor om met “Rood, rood, rood zijn de rozen” die dank muzikaal te onderstrepen.

Na afloop, ruim over de afgesproken tijd, was iedereen enthousiast.

Een bezoeker, genodigde, kwam ons complimenteren voor het geweldige optreden. Ze zei: “Ik heb jullie nog niet eerder gezien en gehoord, maar wat stralen jullie een energie uit en wat hebben jullie een plezier. Ook de kwaliteit van de zang is uitstekend”.

De koorleden kregen een blos op de wangen.


Met mogelijk weer een paar nieuwe optredens in de pocket, en een zakje “hartjes” met de tekst “Wij dragen jou een warm hart toe”, ging het koor moe, maar zeer voldaan huiswaarts.

Wij wensen de verhuizers heel veel sterkte toe en hopen dat zij zich spoedig thuis voelen op hun nieuwe plek.

Midwinter Marathon, 2-2-2020

Ondanks het slechte natte weer waren er veel matrozen op fiets naar de locatie gekomen. 

Met veel extra geluid en speakers was het een feest voor de vele duizenden lopers die voorbij kwamen. 

Interactie was erg leuk met veel dankbare reacties van de lopers naar het koor toe. 

Geheel was weer erg goed verzorgd De tent, verwarming, koffie en soep plus een heerlijk lunchpakket zorgden voor een geslaagde dag. 

Koud maar voldaan sluiten wij deze bijzondere dag af. 

MatrozenkoorApeldoorn.nl on tour.

De afgelopen twee weken en ook de komende weken was en is het MatrozenkoorApeldoorn.nl veel on tour.

Na de Lunette in Zutphen toog het koor naar Arnhem naar de Waalstaete.

In beide centra werden prima optredens voor de bewoners verzorgd

Vervolgens nog wat verder van huis naar de mooie Gelderse Achterhoek, waar in zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Zonnebloem Zelhem/Halle muzikaal werd opgeluisterd.

Dan weer even terug naar de basis om op de kletsnatte 47 ste Midwintermarathon in Apeldoorn, maar in een droge tent, de lopers op de altijd moeilijk te lopen en stijgende J.C. Wilslaan te ondersteunen. Het wordt door de lopers zeer op prijs gesteld om op dit moeilijke stuk vanaf de ingang Berg en Bos tot aan de verversingspost bij de Soerenseweg een muzikaal steuntje in de rug te krijgen. En voor de zangers is het altijd weer een feest om voor zoveel mensen op te mogen treden.

Nog maar nauwelijks bekomen gaan de matrozen deze week al weer vlot bij St. Marie de ankers uitgooien om daarna naar de Overijsselse hoofdstad te trekken.

Dan even rust om op adem te komen om in maart weer vol aan de bak te kunnen.

 

Sfeervol Kerstoptreden de Loohof,  15-12-2019

Het MatrozenkoorApeldoorn is een graag geziene gast bij woonzorgcentrum de Loohof. Meestal vallen onze Nederlandstalige liedjes bij de bewoners zeer in de smaak.

Maar dat het koor ook op andere terreinen bewondering oogst werd zondag bewezen.

Het koor had de afgelopen weken driftig geoefend om bekende en minder bekende kerstliederen ten gehore te kunnen brengen. Dat is bijzonder goed gelukt.

Zondagmiddag trad een bijna voltallig koor op voor de bewoners van de Loohof.

Het werd een prachtig en sfeervol optreden. De kerstliederen werden ingetogen, gedragen en gevoelvol door de matrozen gezongen. Prachtig waren ook de gedichten die tussen de liederen door, door koorleden werden voorgedragen.

De bewoners waren, zo werd ons de afgelopen dagen bevestigd, werkelijk onder de indruk van dit, ook voor het koor, zo bijzondere optreden.

Bowlingclub De Dolle Pret, 30-11-2019

 

Een fantastische naam hebben Frans en Annelies van Engeland voor hun bowlingclub bedacht: De Dolle Pret. En pret hadden ze op hun jubileumfeest in het Ontmoetingscentrum Ontmoet & Co aan Roggestraat 35 in Apeldoorn.

De Bowlingclub bestond 25 jaar en daarom was er groot feest.

Voordat het matrozenkoorapeldoorn kwam zingen waren de vrijwilligers van Dela al pannenkoeken aan het bakken voor bijna 80 mensen! Een hele klus, maar de mensen hebben ervan gesmuld!

Koorleider Peter had voor dit feest prachtige liedjes uitgezocht. Het duurde niet lang of de zaal stond op zijn kop. Polonaise na polonaise werd gelopen, bezoekers, vrijwilligers en matrozen deden mee aan het spektakel in de mooie zaal.

Na een hartverwarmend applaus van het publiek gingen de matrozen blij weer naar huis.

Een paar Zwarte Pieten namen het van de matrozen over en die hebben nog een bingo met mooie prijzen gehouden. Het bleef nog lang gezellig!

Randerode, 09-11-2019

 

Gezellige boel en een vol podium!

Zaterdagmiddag in het Verpleeg- en reactiveringscentrum Randerode, werd een middag om niet snel te vergeten. Het matrozenkoorapeldoorn mocht weer optreden.

Deze keer kregen de 27 matrozen op het volle podium steun van vier dappere stagiaires van het Walterbosch college. Kyra, Sophia, Florine en Sofie zongen alle liedjes vrolijk mee. ‘Heb je even voor mij, maak wat tijd voor me vrij’ en ‘ik hou van Holland’, het maakte de jonge dames niets uit. Het enthousiasme van zangers en zangeressen sloeg al snel over op het aanwezige publiek. Er werd heerlijk meegedaan, zingen, klappen en zelfs de polonaise werd door de rolstoelers ingezet. Het was een topmiddag!

Optreden in het Jachthuis bij de Loohof, 31-10-2019

 

Donderdag heeft het MatrozenkoorApeldoorn.nl een optreden verzorgd in het Jachthuis van de Loohof aan de Koning Lodewijklaan.

Het was een zogenaamd huiskameroptreden en een tiental matrozen wilde in deze setting voor een kleine groep bewoners er een hele gezellige morgen van maken. Dat lukte prima. De matrozen hadden er zin in, de leiding deed lekker mee en de bewoners genoten van het Nederlandstalig repertoire.

Het is altijd weer bijzonder om te ervaren hoe muziek en zang een positieve uitwerking heeft op de mens.

Optreden Thuvine in Duiven, 4-10-2019

In Thuvine hebben de bewoners weer genoten van het MatrozenkoorApeldoorn.

Er werd door vele bewoners weer actief meegezongen en de spontane vrijwilligers zetten de polonaise in. Een van de vrijwilligers Anjuschka heeft zich jaren lang ingezet voor het matrozenkoor. Ze heeft wat lekkers bij de koffie neergezet met een lief berichtje voor alle matrozen.

In 2013 heeft het MatrozenkoorApeldoorn als goede doel de prachtige bank in de hal gedoneerd.

Deze was destijds uitgereikt door onze voormalige koorleider Theo Verhoeven en koorlid Henk van de berg.

Mosselfeest voor de leden van Sociëteit, 2-9-2019

Het was een prachtig mosselfeest voor de leden van de Sociëteit uit Apeldoorn. Niet alleen door de voortreffelijke 100 kilo verse mosselen uit Yerseke, maar ook door de leuke hoedjes die iedereen op had.

Om de sfeer te verhogen was het matrozenkoorapeldoorn uitgenodigd. Een geweldige combinatie natuurlijk, gezellige matrozenliedjes, originele hoedjes, mensen die lekker meezingen, verse vis, en de nodige drank! Dat alles vond plaats bij restaurant de Boschvijver in Natuurpark Berg & Bosch.

Verrast in de Loohof, 15-8-2019

Dan ga je niets vermoedend met drie kinderen op bezoek in de Loohof bij je grootmoeder, sta je zo maar in het Matrozenkoor mee te zingen.
Overgrootmoeder vond het natuurlijk prachtig en het moet gezegd de kinderen deden het fantastisch. (moeder ook trouwens)
Ook het oudere publiek genoot en zong, net als de begeleiders, uitbundig mee.

Zo werd het weer een een vrolijke en gedenkwaardige ochtend in De Loohof.

Het ijs wordt gebroken bij de IJstijd, 8-8-2019

Niet veel mensen durven de schroom af te gooien om onverwacht op te treden voor een stevig publiek.
Toch gebeurt dit regelmatig op het terras van de IJstijd in Beekbergen waar zeer jong tot gerijpt publiek spontaan tussen het Matrozenkoor gaat staan om mee te zingen. Meestal is een aanmoediging van koorleider Peter al voldoende om mensen zover te krijgen, maar dan gaan ze ook voluit meedoen en hebben het plezier dat bij samen zingen hoort.
Donderdagavond 22 augustus staat het Matrozenkoor er deze zomer voor het laatst.
Ben je te verlegen om in het koor of publiek mee te zingen? Kijk dan uit want het is besmettelijk.
Anders van harte welkom
(ook om gewoon te luisteren.)

Tropenweek voor Matrozenkoor Apeldoorn

Week 32 was met recht een tropenweek voor het koor.
Niet zozeer vanwege de temperaturen maar vooral door het aantal zanguren.
Het begon maandag op de Loense Moandag al vroeg en het was tegen drie uur dat de vermoeide matrozen konden afsluiten. Het was een succesvol optreden, met o.a. een gastoptreden van de gebroeders Demmer en veel aandacht van RTV-Apeldoorn en heel veel bezoekers.
Woensdag reden we naar het Oosten naar het Gelderse Laren om daar voor de 5e keer op te treden bij de Larense
fiets4-daagse. (Fiets4daagse "De Achterhoek")

Het werd een gedenkwaardig en bijzonder succesvol optreden.
Nadat de eerste fietsers bij de aanvang van ons optreden terug kwamen van hun 30, 45 of 60 km. tocht liep de megafeesttent heel snel vol. Ze werden verwelkomd met een speciaal openingslied aangepast aan de fiets4-daagse en vervolgens had de koorleider ook nog het bekende “Het feest kan beginnen” herschreven naar de fietsers. Bovendien was dit ook nog razendsnel op ons meezingscherm aangepast, zodat de volle zaal uit volle borst mee kon doen.
Speciaal was ook onze vaste en trouwe gast, de 102-jarige Jan Willem Peters weer present. Hij had zich pontificaal op de eerste rij genesteld, zodat hij de teksten, voorzover hij ze niet al kende, mee kon zingen. Voor hem en ook wel voor ons, was meezingen in het koor het hoogtepunt van de dag.
Naarmate de tijd vorderde werd het steeds gezelliger en voller, zo vol, dat zelfs alle zitplaatsen waren bezet en heel veel gasten staande mee deden. Natuurlijk werden de “Hoge zolder en de lage vloer” meegedaan en toen “de lichtjes aangingen” verschenen in de zaal talloze mobieltjes met de lichtjes aan. Fantastisch om dat te zien. En toen van Jannes “Een beetje meer” werd ingezet ontstond spontaan de polonaise door de tent.
Toen het koor om ruim 16.00 uur het slotlied “Laat de zon in je hart” zong ontstond er een ware euforie.
Wat een geweldige middag voor publiek en artiesten
Jammer dat het is afgelopen was een veel gehoorde opmerking.
Geen nood. Voor volgend jaar zijn we weer uitgenodigd.
Nu donderdag de zware, maar geweldige week, ook financieel,
afsluiten bij de IJstijd in Beekbergen.
En dit allemaal omdat we het leuk vinden en omdat onze gasten er plezier aan beleven, maar vooral ook voor onze Goede Doelen.
Daar doen we het voor.

Meer info over  Fiets4daagse De Achterhoek vindt u hier

Bij de Loenense Moandag

Fietsvierdaagse Laren

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden

Interview RTV Apeldoorn op Loenense Moandag

Op Loenense Moandag verzorgde het Matrozenkoor de hele dag optredens op de drukke en gezellige jaarmarkt.

RTV Apeldoorn was ook ook aanwezig.
PR Manager Martie van Ruiten van het MK werd geïnterviewd door Hieke Goos en Eltjo Herder van RTV Apeldoorn.
Voor een item in het nieuws op de RTV Apeldoorn, klik hier

Voor foto's van het optreden klik hier.

Het interview kun je hier beluisteren.

Artikel in Op Weg van Sant Egidio

In "Op Weg", van 9 augustus, het informatieblad van Emmaus en Sant Egidio stond onderstaand artikel.

Soms kunnen anderen het beter verwoorden dan wijzelf.

Kledingbank Sant Egidio viert dubbelfeest, 13 juli 2019

Eens per jaar zet de kledingbank van Sant Egidio haar vrijwilligers in het zonnetje met een zomerfeest.
Het werd dubbelfeest want het Matrozenkoor had de kledingbank verkozen tot een van hun Goede Doelen
voor 2019 en kwam daarom een cheque overhandigen.
Gea Dashorst nam de cheque van voorzitter Guus Swagemakers in ontvangst.
Daarna gingen koor en publiek los op de vrolijke muziek
met dans, zang en polonaise.
Het werd zo een fantastische en geslaagde middag!

Het Matrozenkoor is er trots op dat ze dit soort initiatieven,
en vooral de mensen er achter die zich belangeloos inzetten, mag en kan ondersteunen. 

Lees meer over de kledingbank van Sant Egidio bij
Goede Doelen.

Klik voor meer foto's hier
Klik hier voor een artikel in het Stadsblad van 15 juli.

Vrij en blij bij de IJstijd

Op 11 juli stond het Matrozenkoor op het terras van De IJstijd in Beekbergen.
Dit was de eerste van een serie optredens deze zomer die samenvalt met de gezellige markt op donderdagavond.
En gezellig werd het zeker ook op het terras. Onder de bezielende leiding van koorleider Peter zong het koor bekende liedjes van vroeger en feestmuziek.
Ondersteund door ons meezingscherm zong het publiek spontaan mee op het terras en in het koor. Zelfs kinderen legde hun schuchterheid af en begonnen mee te doen. Ouders en grootouders legden de taferelen, enigszins verwonderd, vast.
Het was wel geen stralende zomeravond maar het was desondanks aangenaam vertoeven op het bomvolle terras.
Donderdagavond 25 juli zijn we er weer dus kom en voel je vrij en blij bij de IJstijd.
Klik hier voor de website van de IJstijd
Voor meer foto's kijk bij foto's/video's

Ik hou van Brummen

Woensdag 3 juli was het groot feest in Panne(n)koekenhuis Reuvershoeve in Brummen.
De afdeling Brummen van De Zonnebloem  Brummen/Leuvenheim/Tonden gaf er een feestje.

Na de lunch verzorgde het Matrozenkoor een wervelend optreden waarbij de pannenkoeken zakten en de panne van het dak omhoog gingen.
Of het nu pannekoeken en dakpannen is kon echt niemand wat schelen. De mensen hadden gewoon onbezorgd plezier en zongen uitbundig mee in een taal die iedereen verstaat en begrijpt.

"Ik hou van Holland" werd omgedoopt in "ik hou van Brummen".
Het lied "Dan gaan de Lichtjes aan" werd op verzoek een keer extra gezongen omdat het de zaal letterlijk en figuurlijk oplichtte.

De Goede Doelen werden in Brummen ook ruim bedacht.

We eindigden met "Laat de Zon in je Hart"
Dat advies hebben ze bij de Zonnebloem in Brummen eigenlijk niet nodig.

Maar het zong wel lekker...

Optreden De Horsting 15 juni 2019

Voor de tweede keer trad het matrozenkoor op in Zorgvilla
De Horsting in Laag Soeren.
De
bewoners genoten van liedjes uit de oude doos en deden naar vermogen mee.
De 96 jarige heer Lugtmeijer zong net als vorig jaar uitbundig mee met het koor en kende veel liedjes uit zijn hoofd.
Daarnaast hielp ons meezingscherm het publiek om mee te kunnen doen.

Het werd een mooie en warme avond in de buitenlucht.

InKluzie ook in de Stentor

Klik hier voor een artikel in het Stadsblad over de uitreiking van de cheque aan InKluzie.

Het Kristal schittert als nooit tevoren

Wat een feest! Wat een plezier!
Donderdag 13 juni trad het Kristalorkest op met haar slotconcert.

Het Kristal was nog nooit zo vol met orkestleden, schoolkinderen, buurtbewoners en overige belangstellenden. De opkomst was op zich een bewijs van het geslaagde concept van InKLuzie.
Het Matrozenkoor vond het een hele eer om mee te mogen doen.
De juiste keuze voor InKLuzie als één van de goede doelen voor 2019 werd meer dan bevestigd.

Peter Veenhuizen van het Matrozenkoor overhandigde een cheque aan vier kinderen van de betrokken scholen. InKluzie hoopt met behulp daarvan een z.g. tovertafel te kunnen aanschaffen.
Maar dat was eigenlijk allemaal bijzaak bij een spetterend feest met musicerende kinderen, een mee galmend publiek en verwonderde, blije schoolkinderen. Dit alles onder de bezielende leiding van Rebecca Sopacuwa.
Samen muziek maken verbroedert en maakt blij, dat wisten we al, maar dit feest staat niet alleen in het hoofd maar vooral in ons hart gegrift.
Kristal; van Dale zegt “helder, glanzend glas”
Zet daar nu maar “glanzende kinderen” bij.

Fotografie: Pierre Pinkse

Klik hier voor de website van Pierre Pinkse

Slotconcert Kristalorkest, 13 juni

Donderdag 13 juni van 12.45 tot 13.45, organiseert de stichting InKluzie een slotconcert van het Kristalorkest.

Het Matrozenkoor vindt het een hele eer om daarbij aanwezig te zijn en mee te mogen zingen!

Meer over de stichting InKluzie vindt u op hun website.

De uitnodiging voor iedereen die het orkest een warm hart toedraagt vindt u hiernaast.

Via de button hieronder kunt u deze ook downloaden.

Uitnodiging Slotconcert 2019
PDF – 2,8 MB 656 downloads

Bij Jansen & Jansen schijnt de zon!

Zondag 19 mei trad het MK op bij eetcafé Jansen & Jansen in Hengelo Gld.
Dit eetcafé van vader en zoon bestaat dit jaar 5 jaar.
Ondanks, of misschien wel dankzij,
hun korte bestaan werd het etablissement in 2018 al uitgeroepen tot beste café van Gelderland.
De weergoden dreigden met onweer maar daarvan was weinig te merken. Het zonnetje scheen volop en het terras liep spoedig vol, ondanks of misschien wel dankzij, de zang van ons koor.
Gelet op het enthousiasme van het publiek en het meezingen houden wij het op “dankzij”.
Koorleider ad interim Jan ten Hove, die gezegend is met de gave de lokale taal te spreken, leidde het koor vakkundig.
Zon op het terras kunnen ze bij Jansen & Jansen niet garanderen, maar “zon in je hart” wel,
en met dit lied eindigde de stralende middag.
Klik hier voor nog enkele foto's,
en hier voor de website van Jansen & Jansen.

Koningsdag 2019, zang en bier verdrijven de weergoden.

Het Matrozenkoor was op Koningsdag uitgenodigd om de officiële opening luister bij te zetten vanuit de Muziektent in het Oranjepark. Na de toespraken van Simon Boon, voorzitter van de Stichting Oranjefeesten en vervolgens waarnemend burgemeester mevrouw Petra van Wingerden, werden diverse vlaggen gehesen waarbij het Matrozenkoor het Wilhelmus zong. Vooraf bracht het koor er, ondanks de regen en kou, de sfeer erin met enkele liederen waaronder het Apeldoorns volkslied.
In de middag toog het koor met de mobiele installatie, die speciaal voor dit soort optredens is gemaakt, naar de Roggestraat. Rond 1.00 uur werd daar onder grote belangstelling het traditionele vat koningsbier aangeslagen door wethouder Joon. Hiermee werd ook de hulpactie “Kunst & Cultuur Estafette Sint Maarten”, voor de slachtoffers van de orkaan Irma die op koningsdag 2018 was gestart, formeel afgesloten.
Het koor zong hierbij het toepasselijke lied; “Wat zullen we drinken” en “sla het vat maar aan”
Onder het genot van het bier werden daarna nog enige liedjes ten gehore gebracht. Het bleke zonnetje werd daarbij ondersteund met het afscheidslied; “Laat de zon in je hart”.

Kijk voor meer foto's hier

Stichting Feestneus ontvangt een cheque, 20 april 2019

Na afloop van het optreden op het Marktplein ontving de Stichting Feestneus van het Matrozenkoor een cheque ter ondersteuning van hun activiteiten. De "Feestneus" was door het koor gekozen als één van hun Goede Doelen voor 2019.

Met de schenking is de Feestneus in staat om 50 pakketten ter beschikking te stellen aan kinderen uit bijstandsgezinnen.

Die kunnen dan net als andere kinderen gewoon hun verjaardag vieren.
Lees meer over de Stichting Feestneus en onze andere goede doelen hier.

Voorzitter Guus Swagemakers overhandigde de cheque aan Erica Janssen en Lou Langelaar, bestuursleden van de Stichting Feestneus. (vlnr)

Klik hier voor de Facebook pagina van de Feestneus

Laat de zon op je markt, zaterdag 20 april 2019

Wat een feest om op zo'n mooie, vroege voorjaarsdag op te mogen treden. Het winkelende publiek vond het prachtig en zong zowel in het koor als er voor uitbundig mee.
De waardering bleek ook uit de vele giften voor de Goede Doelen van het koor.
De zon scheen alsof het al zomer was en onderstreepte het motto van het koor: "Laat de Zon in je Hart".

Uiteraard werd ook dit door het koor en publiek uit volle borst meegezongen.
Geniet van de Markt, geniet van het leven.....

 

 

Het Matrozenkoor koninklijk uitgenodigd

Het Matrozenkoor gaat op koningsdag op uitnodiging zingen bij de officiële opening in het Oranjepark en in het ACEC gebouw dat voor deze dag wordt omgedoopt tot Oranje Paviljoen.

De Stedendriehoek berichtte hier al over.

Villa Astra straalt
Zaterdag 6 april gaf het Matrozenkoor een z.g. huiskamer optreden in Villa Astra.
Dit is een van de prachtige zorglocaties van Stepping Stones.
De liedjes uit "de oude doos" gingen er bij publiek goed in en er werd naar vermogen meegedaan en meegezongen.
Ook de verzorgenden lieten zich niet onbetuigd met zang en af en toe zelfs een dansje.

Succesvol optreden in Markelo
Het MatrozenkoorApeldoorn.nl heeft op uitnodiging van de Ouderenvereniging Markelo een zeer succesvol optreden gehad.
In zalencentrum De Haverkamp in het Twentse Markelo waren ruim 70 leden opgekomen bij de laatste bijeenkomst van hun winterprogramma.
In het sfeervolle etablissement was ook het Matrozenkoor in z’n element. Vol overgave en tot genoegen van de aanwezigen ging het koor er vol voor.
Na 3 keer een half uur optreden trok de voorzitter van de Ouderenvereniging de conclusie dat het zeer goed was geweest en dat dit voor een volgend jaar voor herhaling vatbaar was.
Dat vonden ook de matrozen toen zij vermoeid, maar zeer tevreden rond de klok van vijf uur weer vertrokken naar de andere kant van de IJssel, naar de Veluwe.

Het koor in ruste in de goed verzorgde pauze

Stichting InKluzie in "De Stedendriehoek"

In de Stedendriehoek van 3 april 2019 stond een mooi artikel over de stichting InKluzie.

Het komende optreden met het Matrozenkoor wordt daarin ook vermeld.

Klik hier voor het hele artikel.

Geslaagd optreden in Markelo

Het Matrozenkoor trad in het Kader van de NLdoet dag op in de Anholtskamp.
Meestal zie je dan leden van het huis van Oranje in het nieuws. Niets mis mee, maar het koor eerde de vrijwilligers van Franje.

Klik hier voor een impressie op Maarkelsnieuws.nl

Het Matrozenkoor Apeldoorn maakt pin betalen mogelijk


Het Matrozenkoor heeft tijdens haar ledenvergadering officieel

haar nieuwe Pinbus in gebruik genomen.

De Pinbus is een combinatie van een collectebus en pinautomaat.


De pinbus kan gebruikt worden bij collectes voor de door het Matrozenkoor ondersteunde Goede Doelen.

Ook kunnen de CD's en USB sticks hiermee afgerekend worden.

Betalen kan met alle pinpassen en zelfs contactloos.
De betaling gaat via een professionele organisatie en is absoluut veilig.

Grote organisaties zoals het KWF gebruiken samen met andere organisaties al dit soort bussen.
Voor zover bekend is het Matrozenkoor de eerste kleine Goede Doelen vereniging die een dergelijke gaat gebruiken.

Heel speciaal is dat de schenker direct een pinbon krijgt als bewijs van betaling met een bedankje.

De combinatie van de collectebus en het pinapparaat is door het koor zelf ontworpen en gemaakt.

Hiermee anticipeert het koor op het feit dat er steeds minder cashgeld wordt gebruikt.

Het koor van ''oudere jongeren" bevestigt zo haar reputatie van vooruitstrevendheid voor wat betreft techniek.

Voorzitter Guus Swagemakers heeft gepind
en het eerste betaalbewijs rolt er uit.

Midwinter lopers blij met muzikale opkikker langs het parkoers , 3 februari 2019

Ook dit jaar zorgde het Matrozenkoor weer voor een muzikale
omlijsting van het mooiste loop evenement van Nederland;
de Midwinter Marathon van Apeldoorn.
Op de J.C. Wilslaan ter hoogte van Berg en Bos werden de lopers getrakteerd op een mentale opkikker. 
Niet zo nodig voor de eerste wedstrijd lopers die gefocust voorbij scheren maar wel voor de vele duizenden er na.
Velen lieten met armgebaren, applaus en zelfs pirouettes merken dat ze het zeer op prijs stelden.
Zo konden ze hun
eindtijd en de vermoeidheid even vergeten en gewoon genieten.
En daar gaat het met sport, op deze wederom zeer fraaie dag, uiteindelijk om.
En al zijn de Matrozen gemiddeld wat bedaarder ook zij genoten met volle teugen.

Klik voor meer foto's hier

31 januari 2019
Het Matrozenkoor zong bij het afscheid van Burgemeester John Berends het Apeldoorns "volkslied";

"Apeldoorn Verrassend Anders"

Kent u het Volkslied van Apeldoorn niet?

Het werd geschreven door Dhr. Evert Kroon (overleden) na het afscheid van Burgemeester Bruins-Slot in 1998.
Dhr. Kroon gunde het Matrozenkoor het recht om het lied ten gehore te brengen.
Voor de tekst klik hier

Interview RTV Apeldoorn met Matrozenkoor
Dinsdag 18 december hadden Dick Overduin en Martie van Ruiten een interview met RTV Apeldoorn,
luister hieronder naar dit interview

Uitreiking cheque nu ook in De Stentor

Speelgoedbank "De Schatkist" verhuist

De speelgoedbank, één van de Goede Doelen van het Matrozenkoor in 2017, laat ons het volgende weten:

"Na zes mooie jaren aan de Eksterweg, gaat Speelgoedbank “De Schatkist” verhuizen. Op woensdagmiddag 10 oktober opent De Schatkist haar deuren aan de Fabianussstraat 4. U bent van harte welkom om vanaf 12.30 uur onder het genot van een kop koffie/thee en een broodje een kijkje te komen nemen in onze prachtige nieuwe winkel. Om 14.00 uur zal de winkel feestelijk worden geopend.

De locatie aan de Eksterweg wordt verkocht en konden we niet langer huren. Gelukkig hebben wij in dezelfde wijk een prachtig nieuw onderkomen gevonden aan de Fabianusstraat. Met dank aan onze nieuwe verhuurder, woningcorporatie De Woonmensen. De afgelopen twee maanden stonden in het teken van klussen, schilderen en verhuizen. Zodat we woensdagmiddag 10 oktober de eerste kinderen weer kunnen welkom heten!"

We wensen "De Schatkist" veel geluk in hun nieuwe onderkomen.

Uitreiking cheque aan Stichting Paardrijden voor Gehandicapten, 20 september 2018

Donderdagmiddag 20 september vond de uitreiking plaats van een cheque aan Marchella en Leida van den Brink van de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten.(SPG)
Marchelle is een pupil van De Hoenderloo Groep en opgeleid tot menster van een speciale koets waarmee rolstoel gebonden mensen toch een wagen kunnen mennen.Leida is vrijwilliger en leidster bij de SPG.
De SPG is gevestigde op het terrein van de Hoenderloo groep.
De SPG is één van  de drie door het Matrozenkoor gekozen goede doelen voor 2018.
De uitreiking door voorzitter Guus Swagemakers vond plaats tijdens een grote barbecue na de z.g. survival run. Hieraan namen zo'n 300 pupillen van de DHG en begeleiders mee.

Het prachtige najaarsweer droeg bij aan de feestvreugde.
Lees meer over de SPG hier:
https://www.hoenderloo-groep.nl/over-ons/actueel/spg-apeldoorn-menactiviteiten-op-terrein-de-hoenderloo-groep

Licht in de schemering, Casa Bonita 17 september 2018

Maandag 17 september trad het Matrozenkoor op in verzorgingscentrum Casa Bonita.
Het werd een bijzondere ontmoeting met een groep mensen in diverse fasen van hun leven getekend door afnemende gezondheid en helderheid.
Wat mooi om te zien dat je met bekende liedjes een brug kunt slaan naar het verleden van deze mensen en hun huidige emoties. Ondersteund door het meezingscherm werd er door publiek en verzorgenden uitbundig meegezongen en zelfs gedanst.
Diep respect krijg je, weer, voor mensen die hun moeilijke zorgtaak namens ons allen op zich nemen.
Toen na het opruimen het verzoek kwam om voor een oud-zeeman, die het optreden niet meer kon meemaken, nog een liedje te zingen keek de achter gebleven groep elkaar aan….
doen we…      geen muziek meer dan maar zo.
Met een groepje van 7 zangers werd de man, op de gesloten afdeling, à capella toegezongen. Hij was diep geroerd.
Daarna kwam nog een verzoek van de verzorging om een bedlegerige patiënte op haar kamer toe te zingen.
We zongen in een verduisterde kamer zachtjes “Jongen komt toch gauw weer”. Wij konden dat niet beoordelen maar volgens de verzorging was de reactie van de vrouw uitzonderlijk.

Als je zo even een lichtpuntje mag zijn in de “twilight zone” geeft dat mooie, maar ook gemengde gevoelens,
want jij mag weer naar huis.

Achterhoekse Klavertje 4 twee daagse Hengelo, 16 september 2018

We traden op langs het terras van "De Jongens" het eindpunt van deze tot 2 dagen ingekorte vierdaagse.
De gezelligheid was echter nog steeds voor 4 dagen. Dat zijn we in de achterhoek ook gewend.

Het werd een gezellig optreden met prachtig weer en een gast zanger Jos die het Klavertjevier lied ten gehore bracht.

Lees hier verdere berichten:
https://www.facebook.com/klavertjevierdaagse
http://www.ak4d.nl/

 

Van de noot een deugd maken, Fiets4daagse Laren 8-8-18

Woensdag 8 augustus was het Matrozenkoor uitgenodigd om op te treden bij de Fiets4daagse“De Achterhoek” in Laren.
Het koor heeft goede herinneringen aan uitbundige optredens bij dit grote evenement.
Bij aankomst bleek de trekzakgroep “De Trekkebuuls” uit Hengelo door een misverstand ook op deze dag gepland.
In goed overleg werd dit opgelost en het Matrozenkoor en de Trekkebuuls wisselden elkaar niet alleen af maar ze versterkten elkaars optreden. Het publiek genoot zichtbaar en zong naar hartenlust mee.
Eén trekkebuul begeleidde een polonaise van matrozen en publiek samen.

Aan het eind werd zelfs door het koor met begeleiding van de trekzakken samen gezongen. Dat was even lastig omdat er sprake was van verschillende tempi en toonsoorten. Maar dat mocht de pret niet drukken, integendeel.
Zo werd van de nood(t) toch nog een deugd gemaakt.

Klik hier voor meer foto's.

Loenense ZONdag op Moandag, 6-8-2018

Op een zeer zonnige dag op de Moandag In Loenen was het Matrozenkoor aanwezig op de druk bezochte markt.
Vanwege de hitte moesten de pony’s vervroegd vertrekken. Maar omdat er geen Partij voor de Matrozen bestaat ging het Matrozenkoor, zonder klagen, gewoon door.

En met succes!  Het optreden werd gewaardeerd door het talrijke publiek, mensen zongen spontaan in, en voor, het koor mee en deden soms zelfs een bescheiden dansje.
Twee jonge meisjes hadden de middag van hun leven toen ze hun schroom overwonnen en met het koor meezongen.
Het was afzien deze dag maar het plezier vergoed veel en….
na afloop thuis een biertje

Apeldoornse vierdaagse, lommerrijk en luisterrijk

In juli vindt altijd de groenste 4 daagse van Nederland plaats in het lommerrijke Apeldoorn. Het Matrozenkoor is al Jaren van de partij om bij de aankomst op het terren van voetbalcub Victoriaboys de vermoeide wandelaars wat op te fleuren met vrolijk gezang.
De wandelaars en en publiek konden dit zeker waarderen. Ondanks de vermoeidheid en de warmte toverden vele lopers nog een brede glimlach op hun gezicht. Anderen hadden zelfs nog energie over om mee te zingen, polonaise te lopen op zelfs te dansen.

Daar kikkert ook het koor van op dat 4 uur lang zijn uiterste best deed het feest op te luisteren.
Net als de vele wandelaars weten we 1 ding zeker, volgend jaar komen we graag weer terug!
Zie foto's bij "Fotoalbums" of klik hier

Busreis van Stichting Buurtmensen nu bij Omroep Gelderland

Op 1 juli zond Omroep Gelderland een verslag uit van de busreis van de Stichting Buurtmensen dat plaatsvond op 18 april 2018.

Klik hier om het filmpje ter zien.

Kijk hieronder voor het uitgebreide nieuwsbericht op deze site

Fantastische sfeer bij het Drakenboot festival

Als je aankomt bij Het Kanaal ben je al geïmponeerd door de duizenden fietsen en de enorme drukte.
Via een achterpad en de 2e Sluisweg komen we bij onze tent en tijdelijke standplaats voor ons optreden. Ondanks de vakantie tijd zijn nog 19 koorleden van het Matrozenkoor komen opdagen en ze kregen er zeker geen spijt van. Een bonte stoet van verklede spaan- en roergangers trok tijden het zingen aan hun oog voorbij. Namaak Arabieren en, vermoedelijk namaak, bruidsparen al dan niet op herhaling, indianen, paarse pruiken en alles wat men nog meer kon bedenken. De weergoden besloten het kanaal die dag niet verder te vullen. Het paraderende publiek maakte druk gebruik van de nieuw aangelegde brug en deinde even met ons mee. Kortom een prachtige middag.
Joop&Arie

Zomerkoninkjes in Oene, 12 mei 2018

De aardbeien deden zaterdag 12 mei hun bijnaam "zomerkoninkjes" weer eer aan in de Aardbeientuin in Oene.
Kennelijk geïnspireerd door het prachtige weer en wellicht naderende moederdag was het gezellig druk in de kassen en bij de vele kraampjes. De aardbeien met slagroom vlogen weg in een tempo waar Wimbledon jaloers op kan zijn.

Het Matrozenkoor mocht optreden van 10.00 uur 's morgens tot 16.00 's middags.

Het mooie weer zorgde er wel voor dat het in de kas ontzettend warm was en het optreden werd een ware uitputtingsslag.

Gelukkig deed het publiek goed mee en was er waardering voor het koor.

Kortom een zeer geslaagde dag.
Zie hier de foto's van deze dag.

Buurtmensen en Matrozenkoor in het Apeldoorns Stadsblad

Stichting Buurtmensen ontvangt een cheque van het MK als waardering, 18 april 2018

Woensdag 18 april was het weer groot feest bij, en met, de Stichting Buurtmensen.
Deze Stichting was door het Matrozenkoor Apeldoorn verkozen tot een van de goede doelen voor het jaar 2018 en zou op deze dag een cheque ontvangen.
De Stichting Buurtmensen had ter gelegenheid van dit feest weer een bustocht georganiseerd in samenwerking met de Stichting Veteraan Autobussen. Deze stichting had, zoals ze vaker doen, een oude bus ter beschikking gesteld.
De bewoners van Verzorgingshuis Berkenhoven waren uitgenodigd en kregen een rondrit over de Veluwe aangeboden.
Enkele matrozen waren aan boord en hielpen met het in en uitstappen. Ook zorgden ze onderweg voor wat vertier door de passagiers te vermaken met a capella zang.
De groep werd afgezet bij het Buurthuis aan de Maasstraat waar het feest verder ging.
Het koor zong enkele bekende liedjes en het publiek deed enthousiast mee. Er werd polonaise gelopen en uitbundig meegedaan met de “zwaai liedjes”.
Elly Rouwenhorst, de voorzitter van de Stichting Buurtmensen gaf een korte toelichting op de werkzaamheden van de Stichting. De vrijwilligers werden daarna nog even in het zonnetje gezet en de mensen van Stichting Veteraan Autobussen bijzonder bedankt, dit werd ondersteund met een bloemetje.
Daarna onderstreepte Guus Swagemakers, voorzitter van het Matrozenkoor, het belang van de Goede Doelen en het werk van de Stichting Buurtmensen en overhandigde de cheque aan Elly Rouwenhorst.
Hierna ging het feest nog even door. Er werd getrakteerd op dranken en hapjes en met gesmeerde kelen nog wat nagezongen.
De gasten waren na afloop zeer voldaan en werden weer netjes thuisgebracht met de bus.

Het was een zeer geslaagde middag waarmee het motto van de Stichting Buurtmensen weer eens waar werd gemaakt:

“Alleen kun je veel, samen kun je alles”

Lees hier het bericht op de website van de Stichting Buurtmensen

De Klup en Matrozenkoor in het Stadsblad (6 maart 2018)
Lees het verhaal hier

Grandioos lustrumfeest van het Matrozenkoor met De Klup

Zondagmiddag 4 maart schudde het Duivensportcentrum op de grondvesten. Stichting De Klup was er neergestreken om samen met het Matrozenkoor het tweede lustrum te vieren.
En een feest werd het! Nadat het Matrozenkoor van wal stak met een paar meezingers kon na de pauze  het koor Piekobello van De Klup, onder leiding van Gonnie van de Weerd, laten zien en horen wat ze konden.
En dat was niet mis, al snel stond de zaal op zijn kop en werd er polonaise gelopen.

In de pauze bracht tafel goochelaar Magic Stefan de Klupleden in vervoering.
Bij een Goede Doelen koor hoort een schenking en zeker bij een feest.
De voorzitter van het Matrozenkoor Guus Swagemakers bood aan de Klup een cheque aan van 2000,= Euro.
Verder complimenteerde hij De Klup met het vele goede werk. Klup directeur Wilma was zichtbaar geroerd door de complimenten en de schenking.

Vanwege hun uitzonderlijke en vooral enthousiaste zangprestatie ontvingen alle koorleden van Piekobello een muziekmedaille.
Daarna gingen Piekobello en het Matrozenkoor samen nog even los. Het publiek genoot met volle teugen en deed met alle liedjes goed mee.
De bijeenkomst werd afgesloten met Matroos Wiggert en zijn kleinzoon Wesley die enkele liedjes ten gehore brachten.
De hele middag was weer een bewijs dat zingen vreugde geeft en verbroedert.

Als de klok van Arnemuiden

4 maart 2018 Groot feest met Piekobello van De Klup

 

Het Matrozenkoor Apeldoorn viert dit jaar zijn 10 jarig bestaan of wel het tweede lustrum.
Dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan en zoals het een
Goede Doelen koor betaamt vieren we dit samen met een goed doel.

De Klup is daar voor uitgekozen als bijzonder Lustrumdoel en zal op 4 maart aanstaande een stevige cheque ontvangen.

Daarbij hoort een feestje of zeg maar gerust een groot feest.
Dit bleek al bij de oefenavond op 21 februari waar het Matrozenkoor samen met het koor "Piekobello" repeteerde.

Ongelooflijk me welk een plezier en enthousiasme dit koor op deze avond aan de slag ging.
De onvoorwaardelijke inzet en blijheid van de zangeressen en zangers werkte aanstekelijk voor de Matrozen die ook zichtbaar genoten van deze voorpret.
Wilt u dit mee beleven kom dan ook naar dit feest!

Het vindt plaats op zondagmiddag 4 maart in het Duivensportcentrum en is voor iedereen vrij toegankelijk.
Zie hiernaast voor de uitnodiging

 

MKA Serious 21 december 2017

Ook het MatrozenkoorApeldoorn wilde graag een steentje bijdragen aan Serious Request en trad daaromdonderdagavond de 21e, uiteraard om niet,  op in het Glazen Restaurant in het Oranje Park.
Het optreden was relatief kort maar de beleving niet minder.
Een groep mannen voegde zich spontaan in het koor om mee
te doen. Dit was bij verreweg het moeilijkste lied van de avond
“Deze Zee” van Rob de Nijs.
De gast zangers weerden zich echter kranig en kregen terecht applaus van het publiek en het koor.
Ook van de andere liedjes genoot het publiek zichtbaar en hoorbaar zodanig dat de manager na afloop om een verlenging vroeg.
Serious Request zal in 2018 verder trekken naar de volgende stad.
Het MatrozenKoorApeldoorn blijft gewoon in Apeldoorn en de regio zich inzetten voor Goede Doelen.

Enthousiasme op het Martktplein, 27 november 2017

“Kunnen jullie het publiek op de markt een beetje enthousiasmeren?”
Dat was ongeveer de vraag van Stichting Marktpromotie aan boekingsmanager Jannes Koerts van het MatrozenkoorApeldoorn.nl.
“Het liefst zien we, dat jullie op verschillende plaatsen optreden, dat is leuk voor het publiek maar ook voor de marktkooplieden.”
“Oké, dat is geen probleem want sinds kort hebben we een mobiele wagen met laptop.
Matroos Willem Mulder heeft een super handige uitneembare wagen gemaakt, we hebben alleen nog stroom nodig.”
Ongeveer twintig matrozen stonden lekker warm aangekleed uit volle borst de gezellige liedjes te zingen.
We begonnen voor het gemeentehuis tegenover een mooie bloemenkraam.
Al snel hadden we meezingers, want zingen doet zingen.
De volgende locatie was aan de Stationsstraat bij de toren.
Tegenover ons was een beschutte koffie/thee en frites kraam.
Alleraardigst werden we daar verwend met warme chocolademelk, koffie/thee en een heerlijk stukje gebak.
We konden wel janken, maar dat kwam geloof ik door de uienkraam die er tegenover stond.
Gezellig was het zeker en zelfs de Cityhost Apeldoorn dames zongen een paar liedjes mee.

De derde locatie was tegenover een kraam met kaasproducten en een kraam met stoffen en kussens.
We stonden naast de “Columbian taste kraam”, waar we zelfs stroom kregen voor onze mobiele wagen.
Een groep jonge mannen (rechten studenten uit Leiden) hebben heerlijk ‘Drommelse jongens’ meegezongen
tot grote hilariteit van het publiek.


De vierde locatie was tegenover een fruit en groenten kraam. Koorleider Peter Veenhuizen bleek onder de
marktgangers heel veel bekenden te hebben.

Velen doneerden voor het goede doel en daar zijn we als matrozenkoor natuurlijk erg blij mee.
Ja, het was wel een beetje koud maar aan het publiek te merken hebben we velen harten verwarmd op de beste markt van Apeldoorn. 

Bekijk de foto's onder "albums"

Willem Mulder ontsteekt gaslantaarn

De Vereniging Oud Apeldoorn heeft  een oude
gaslantaarn geschonken aan de gemeente.
De lantaarn werd geplaatst bijna op dezelfde plaats waar zo'n lantaarn vroeger stond. op de hoek van de Stationsstraat en de Beurtvaarstraat.

De lantaarn is gerestaureerd door Willem Mulder.
De formele overdracht vond plaats op 4 november
en werd mede door ons koor opgeluisterd.
Klik hier voor meer foto's