Afscheid van het Duivensportcentrum.


Soms gebeuren er zaken die je met moeite accepteert, maar onvermijdelijk zijn.
Dat is ook het geval voor ons Matrozenkoor.
Een projectontwikkelaar is eigenaar geworden van het Duivensportcentrum aan
de Beatrixlaan. Na een grondige renovatie wordt het gebouw geschikt gemaakt
voor zorg gerelateerde ruimtes.
Dat noopte het Duivensportcentrum ons mede te delen dat de huur werd
opgezegd.
Het koor heeft vele jaren met heel veel plezier gebruik gemaakt van deze
locatie.
Wij hebben concerten gegeven, onder andere samen met De Koninklijke
Stedelijke Harmonie (KSH), herdenkingen gevierd met de Canadese veteranen
bij de herdenking in 2010 van 65 jaar bevrijding. Ook onze derde CD is er
opgenomen en we hielden er onze vergaderingen. Maar bovenal was het onze
oefenlocatie. Elke oefenavond koffie vooraf en een drankje in de pauze om even
bij te kletsen en verzorgd door onze vrijwilligers.
Kortom hier werd de basis gelegd voor ons motto “Met plezier zingen voor goede
doelen”.
Het mag duidelijk zijn dat we met pijn in het hart onze oefen locatie moeten
verlaten. Op 7 mei trokken we de deur definitief achter ons dicht en gingen we
op zoek naar een nieuwe oefen locatie. Maar niet nadat we de beheerder
bijzonder hebben bedankt voor de uitstekende contacten die met hen mochten
hebben. Het was in één woord fantastisch. Als dank mocht hij de in zijn centrum
opgenomen CD “Zorg dat je d’r bijkomt” in ontvangst nemen.
Inmiddels heeft het bestuur een nieuwe oefen locatie gevonden.
Met ingang van september oefenen wij op de maandagavonden in het Theehuis
Westenenkerpark, Zilverweg 32 in de Metaalbuurt, t.o. de Rietendakschool.
Wilt u de sfeer eens proeven bij ons MatrozenkoorApeldoorn.nl , het Goede
Doelenkoor, neem dan contact op met één van onze bestuursleden genoemd op de
pagina CONTACT. Zij nodigen u graag uit voor een bezoekje.

Volle bak onder een nieuw dak.

 

Zaterdag 27 april was weer een bijzondere dag. Niet alleen dat het Koningsdag was, maar ook dat wij in het Oranjepark op mochten treden om de festiviteiten muzikaal te ondersteunen.

Burgemeester Ton Heerts arriveerde enigszins laat in het Oranjepark, omdat een bezoek aan Uddel wat meer tijd vergde dan was voorzien.

Geen probleem voor het MatrozenkoorApeldoorn.nl. Ons repertoire geeft voldoende mogelijkheden om liederen te zingen die passen bij een dergelijk festijn.

Na de toespraak door de burgemeester, voor een vol Oranjepark, werden de vlaggen gehesen en zong ons koor samen met het publiek het Wilhelmus. Aansluitend werd het Apeldoorns Volkslied ten gehore gebracht. Een verrassing voor het toegestroomde publiek, maar ook voor Burgemeester Heerts, de waarnemend Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland de heer Henri Lenferink en het organisatiecomité.

Aansluitend werden de vertegenwoordigers van de Stichting Gewoon Gegund, naar voren geroepen. Deze Stichting draagt zorg voor activiteiten en materialen voor jongvolwassenen en gezinnen waar gedragsuitdagingen extra aandacht vragen en waar ontzorgen nodig is en/of sprake is van weinig financiële draagkracht. Koorleider Peter Veenhuizen overhandigde namens het MatrozenkoorApeldoorn.nl, het Goede Doelenkoor, en cheque van € 1000 aan de verbaasde vertegenwoordigers van Gewoon Gegund. Zij waren er heel blij mee en wij ook om zo een steentje bij te kunnen dragen aan deze prima. De vertegenwoordigsters Gewoon Gegund zijn heel blij.

 

Maar de titel van dit stukje “Volle bak onder een nieuw dak” verraadt nog een bijzonderheid. Bij buitenoptredens beschikte het koor bij slecht weer over een tent, om in elk geval droog te staan bij het optreden. Echter het was een hele tour om die tent op te zetten en later weer af te breken. Er was veel mankracht nodig en vooral de buizen maakten het er niet eenvoudiger op. Dus werd er eens rondgekeken of dat niet anders en vooral gemakkelijker kon. Een kleine commissie nam op zich om dat te onderzoeken en kwamen met een pracht van een tent op de proppen. Eenvoudig te hanteren en op te zetten.

En zo kregen de koorleden de primeur om onder een nieuw dak weer volle bak te gaan. Niet alleen het bijna voltallige koor trad aan in het Oranjepark, dus volle bak, maar er werd bovendien ook volle bak gezongen.

Zo zal Koningsdag 2024 niet alleen de boeken ingaan als een hele bijzondere dag, maar ook een prachtige dag en een prachtig koor om trots op te zijn.

Cheque-uitreiking Bobbie Foundation.

 

Zaterdag 20 april toog een groot aantal zangers naar de Albaweg 43 in Lieren. Daar, bij het golfcentrum De Scherpenbergh, was bij aankomst de rode loper uitgelegd naar het restaurant. Daar werden we ontvangen door de leiding van de Golfladies die hun 10 jarig bestaan vierden. Deze ladies spelen elke week op de vrijdagmiddag golf als het weer het toelaat.  Zij sponsoren de Bobbie Foundation. Elke golfbal die in het water terecht komt kost de speelster 1 Euro. Daarmee is al € 900 als sponsorgeld naar de Foundation overgemaakt.

Met de voorzitster van de Ladies, Lianne Tijmes, die ook bestuurlijk is verbonden aan de Bobbie Foundation, werd door Dick Overduin het contact gelegd voor de cheque-uitreiking aan de Bobbie Foundation één van onze Goede Doelen voor 2024.

Lianne heette in haar welkomstwoord het Matrozenkoor Apeldoorn hartelijk welkom.

Het werd een gedenkwaardig optreden. Ladies die nietsvermoedend in het restaurant werden geconfronteerd met ons Matrozenkoor.

Na een aantal nummers reikte onze koorleider Peter Veenhuizen, onder groot applaus de cheque met een waarde van € 1000 uit aan de volledig verbaasde voorzitster. 

Een ieder mag het horen, Er is een nieuwe cd geboren.                                               27-02-2024                                

HIJ IS ER.

Dinsdag 27 februari, een paar dagen na het 16 jarig bestaan van het MatrozenkoorApeldoorn.nl is de derde CD van het koor gepresenteerd.

Na veel oefenen in de maanden november en december vond na de generale repetitie op 2 januari, op zaterdag 6 januari de opname plaats in ons oefenlokaal het Duivensportcentrum. 

Caspar Falke van Silvox Studio uit Silvolde en onze koorleider Peter Veenhuizen hebben een prachtig resultaat bereikt. De CD-commissie Peter V., Peter M., Gerard S., en Gerrit S. hebben eer van hun werk  en zijn door de voorzitter bedankt voor hun inzet.

Deze CD, die de naam draagt "Zorg dat je d'r bij komt" is voor slechts € 10,00 te koop bij onze optredens en ook te bestellen bij de koorleden. 

Onderstaande tekst staat afgedrukt in de CD-hoes:

MATROZENKOOR APELDOORN, HET GOEDE DOELENKOOR.

Nou, daar is ie dan. De 3e CD van het Matrozenkoor Apeldoorn, met de titel :   

“Zorg dat je d’r bij komt”.

Fraaie oude zeemansliedjes, maar ook gezellige meezingliedjes en soms gevoelige luisterliedjes. Een variatie van Nederlandstalige liedjes zoals het koor die ook vertolkt tijdens haar optredens.

Het Matrozenkoor Apeldoorn, ook wel het Goede Doelenkoor genoemd, treedt tientallen keren op in de regio. Het grote meezingscherm, waarop de teksten van de liedjes worden geprojecteerd, beweegt de gasten tot meezingen. Het is altijd een gezellige boel.

De gages van de optredens, de opbrengsten van de CD’s en de collectes gaan allemaal in de Goede Doelen-pot, waaruit jaarlijks de door de matrozen gekozen goede doelen worden gefinancierd. Die goede doelen moeten in de regio Apeldoorn zijn gevestigd, hoofdzakelijk door vrijwilligers worden geleid en een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Wilt u ons boeken voor een optreden of verdere informatie, bezoek dan onze website. www.matrozenkoorApeldoorn.nl

Wij wensen u veel luisterplezier met onze CD. “Zorg dat je d’r bij komt”.

 

 

Matrozenkoor knallend van start.

De kruitdampen van de jaarwisseling waren nog maar amper opgetrokken of het MatrozenkoorApeldoorn.nl, het Goede Doelenkoor, stond alweer in de startblokken van het nieuwe jaar 2024. Een jaar waar veel van wordt verwacht.

Het begon al direct op dinsdag 2 januari. Iedereen was opgetrommeld om de generale repetitie voor de opnames van een nieuwe CD “Zorg dat je d’r bijkomt”. En zowaar iedereen was er en er werd vol overgave gerepeteerd.

Dan het uur U. Zaterdagmorgen om 08.45 uur aanwezig zijn in ons repetitielokaal aan de Beatrixlaan. Iedereen was er. Koffie was gezet. De laatste instructies van Peter en gaan met die banaan. Beurtelings in groepjes van een man of 9 naar de opnamezaal waar de opnameleider Caspar Falke nog wat technische aanwijzingen gaf, koptelefoons op, muziek gestart en nog wat onwennig werden de eerste liedjes ingezongen. Soms in één keer goed en soms een aantal keren opnieuw, net zo lang tot dat de opnameleider en Peter tevreden waren.

Zo maar een greep uit het repertoire.

De matrozen Taanden het Zeil, Zweefden naar het Geluk. Via de Verzonken Stad en Deze Zee kwamen we op Curaçao aan bij het Kleine café aan de haven. Fiddlers Green werd aangedaan met een Lint van Fluweel.

Maar intussen werd het steeds later. Gerard en Esther hadden voor broodjes en hapjes gezorgd, zodat we in de middag door konden.

Zo rond de klok van drie uur sloten we voldaan af. De CD-commissie werd bedankt voor het vele werk en nu maar afwachten hoe het is geworden.

 

De maandag erop al weer optreden. In de Oude Plataan in Dieren was de zaal compleet gevuld. Het koor had er weer zin in en de bewoners deden, via ons inmiddels befaamde meezingscherm, volop mee. Met de toezegging voor een volgend optreden koersten we huiswaarts.

De volgende woensdag op naar Velp waar de Ulenpas ons weer had gecontracteerd. Door wat griepgevallen een wat kleinere bezetting van het koor, maar meer dan voldoende om er weer een mooi feest van te maken.

Dinsdag weer repetitie, want we blijven schaven aan ons repertoire. Dan zaterdag op naar het Sallandse Rijssen voor een huiskamer optreden om ons daarna weer op te laden voor optredens tijdens de Apeldoornse Midwintermarathon.

Zo is ons MatrozenkoorApeldoorn.nl knallend 2024 ingegaan en er komt nog veel meer.

MatrozenkoorApeldoorn maakt naam waar.

 

Het MatrozenkoorApeldoorn.nl maakte haar ondertiteling als Goede Doelenkoor ook dit jaar weer waar.

Het doel van het koor is om door middel van zang en muziek gelden bijeen te brengen voor Goede Doelen.

Kenmerken van deze goede doelen zijn: Lokaal gebonden (regio Apeldoorn), ze dienen een sociaal/maatschappelijke doelstelling te hebben en kleinschalig te zijn en behoefte te hebben aan een financiële ondersteuning.

 

Het koor treedt in de gehele regio op in verpleeghuizen en woon-zorgcentra, op openbare bijeenkomsten als braderieën, weekmarkten, fietsvierdaagse en andere festiviteiten.

De matrozen doen dat altijd met veel plezier en ook de gasten genieten er altijd met volle teugen van. Dit komt mede door het grote meezingscherm waarop de teksten worden geprojecteerd, zodat de gasten volop mee kunnen doen. En zij doen dat dan ook.

Tijdens de optredens collecteert het koor en verkoopt Cd's om naast de gages geld in te zamelen voor door de koorleden vastgestelde goede doelen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

 

Dit jaar mochten tijdens benefiet optredens De Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn, De Speelgoedbank Apeldoorn (de Schatkist), Het Leger des Heils korps Apeldoorn en zeer recent de vier afdelingen in Apeldoorn van de Zonnebloem een cheque in ontvangst nemen ter ondersteuning van hun prachtige werk. Iedere keer weer zijn de uitgekozen instanties blij en aangenaam verrast.

 

Daarmee worden de uitgangspunten van het koor waargemaakt:

Matrozen die met plezier zingen om de gasten een mooie middag of avond te bezorgen en geld in te zamelen voor zorgvuldig gekozen Goede Doelen.

Fantastische Burendag bij en met het Leger des Heils.

 

Zaterdag 23 september was het de 18e keer dat de Nationale Burendag werd georganiseerd. Een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goed doen voor elkaar en voor de buurt. Het gaat om Ontmoeten en Verbinding. En laat dat nu ook één van de doelstellingen van het Leger des Heils zijn.

Ook het Leger des Heils Korps Apeldoorn aan het Hofveld had activiteiten ontwikkeld. Vanaf 09.30 uur stond de koffie of een frisdrankje klaar en het bruiste van activiteiten. De tweedehandskledingwinkel was ook geopend.

En tot verhoging van de feestvreugde was het Matrozenkoor Apeldoorn, het Goede Doelenkoor, bijna voltallig aanwezig.

Na een wat aarzelend begin, maar het was ook wel erg vroeg op de zaterdagmorgen, kwamen de gasten rond een uur of tien in steeds grotere getale binnendruppelen. Tenslotte was de Huiskamer van de buurt, “de Verbinding” een volle bak.

De matrozen trokken flink van leer en ook nu weer was het meezingscherm van grote waarde. De zette ook de gasten aan om volop met het koor mee te zingen. Het werd een hele gezellige boel. Temeer ook omdat het koor helemaal werd verwend. Niets was de organisatie te veel. Koffie met koek, een grote wafelkoek en als uitsmijter ook nog een prima smakende pannenkoek. Alle lof.

Maar het koor was niet gekomen om alleen maar te zingen. De koorleden hadden het Leger des Heils, naast nog drie andere Apeldoornse instellingen, uitgekozen als goed doel voor 2023. Het was het koor ter ore gekomen dat het Korps graag diepvriesapparatuur aan wilde schaffen om zo bederfbare waar beter te kunnen bewaren.

Groot was dan ook de verbazing toen voorzitter Guus Swagemakers van het koor, een cheque ter waarde van € 1000 aan de verbouwereerde majoors Frieda Hanouwer en Janneke Rozema overhandigde.

BURENDAG BIJ LEGER DES HEILS 

 

Ken jij je buren al jaren en kom je er regelmatig over de vloer? Of ben je nieuw in de wijk en benieuwd wie er allemaal om je heen woont? Daarom is de Nationale Burendag in het leven geroepen. Een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt. 

 

Het gaat erom dat buurten een beetje veiliger en socialer worden als buurten elkaar ontmoeten en helpen. Het gaat om Ontmoeten en Verbinding. En laat dat nou ook één van de doelstellingen van het Leger des Heils zijn. De Nationale Burendag wordt jaarlijks op de 4e zaterdag in september, dit jaar dus op 23 september, gevierd. Dit jaar is het de 18e editie. 

 

Ook het Leger des Heils Korps Apeldoorn aan het Hofveld heeft activiteiten ontwikkeld.  

Het Korps ontvangt dan graag buren van dichtbij.  

Maar ook zij die wat verder weg wonen zijn welkom. Het kopje koffie of thee of een frisdrankje staat vanaf 09.30 uur klaar. Verder bruist het van activiteiten. Voor iedereen wordt een pannenkoek gebakken en als de tijd het toelaat zal een kleine bingo gedraaid worden. Ook de tweedehandskledingwinkel zal open zijn. En tot verhoging van de feestvreugde zal het MatrozenkoorApeldoorn.nl, het Goede Doelenkoor, een paar keer optreden. Het Nederlandstalige repertoire van het koor met het grote meezingscherm, biedt de mogelijkheid aan de bezoekers om volop mee te zingen.  

 

Maar dat niet alleen. Het koor heeft het Leger des Heils Korps Apeldoorn als één van de goede doelen voor 2023 uitgekozen. Het was het koor ter ore gekomen dat het Korps graag wat diepvriesapparatuur aan wilde schaffen om bederfbare waar te kunnen bewaren. Het Matrozenkoor Apeldoorn gaat dat regelen.  Zo wordt ook hier de verbinding gelegd tussen het Leger des Heils en het MatrozenkoorApeldoorn.nl. 

 

Het geheel vindt plaats op zaterdag 23 september 2023 vanaf 09.30 uur tot ongeveer 12.00 uur in de Huiskamer van de buurt “De Verbinding” aan het Hofveld 21-23 in Apeldoorn Zuid.    

         

Hoe toepasselijk kan het zijn.

Iedereen is van harte welkom. 

Mail van een trotse waarnemend koorleider Jan.

Wat een prima optreden bij Stientje vanavond. Veel publiek, veel waardering en waarschijnlijk veel geld voor onze Goede Doelen. Verrassend was een bijdrage van Guitart-Music die ons optreden en onze doelen bijzonder waarderen. Een donatie van Euro 60 was ons deel. Maar met de vermelding dat deze Stichting ons jaarlijks met een bijdrage gaat ondersteunen. Verder een verrassend optreden van Wesley van Doesburg, de kleinzoon van Wiggert, die 6 jaar geleden ook al bij ons optrad. Nu samen met Lana Meertens een intermezzo met de vertolking van De Engelbewaarder. Daarnaast zong Wesley samen met opa Wiggert en het koor De Zuiderzeeballade. Het was volgens mij een zeer geslaagd optreden, waarbij wij ons MatrozenkoorApeldoorn.nl met verve hebben gepresenteerd.

Dank aan alle matrozen en Tineke voor de inzet.

Groet van een trotse waarnemend koorleider,

Jan.

MATROZENKOOR “OP VOLLE KRACHT VOORUIT”

 

Het MatrozenkoorApeldoorn.nl, het Goede Doelenkoor, beleeft drukke tijden. Optredens in woon-zorgcentra en openbare optredens volgen elkaar in snel tempo op. Wat dacht u van afgelopen week. Maar liefst 4 optredens in 8 dagen.

 

Op donderdag 13 juli bij IJssalon Stientje in Beekbergen voor een vol terras met een enthousiast publiek. Zaterdag 15 juli in Eerbeek voor de ondernemers aan het Stuijvenburgplein. Woensdag 19 juli een verre reis naar het Sallandse Heeten waar we de bewoners van zorgcentrum Stevenskamp een hele mooie middag hebben bezorgd om vervolgens donderdag op de gezellige en zeer drukke Veluwsche Avondmarkt onze beste beentjes voor te zetten. Bovendien was RTV-Apeldoorn er met een cameraploeg om onze Chris te interviewen, waarbij hij onze goede doelen uitstekend kon promoten en werden er uitgebreid opnames gemaakt van ons optreden. Hoe leuk is het dan als je de volgende dag op het YouTube kanaal van rtv-apeldoorn onder Nieuws in ruim 5 minuten dit item terug kunt zien.

 

Als je dit schrijft realiseer je je amper welke inspanningen het koor moet leveren om tot mooie optredens te komen.

Dat begint al met de opbouwploeg. Martie en Henk zorgen, met assistentie van een paar andere koorleden, ervoor dat alle materiaal tijdig op de optreedplek is. Dat de apparatuur wordt aangesloten en getest zodat onze operator Eva het mengpaneel kan bedienen en dat Nico, Peter M. en Dick bij toerbeurt de teksten op het meezingscherm kunnen projecteren. Iedere keer weer wordt er door de bezoekers met heel veel waardering gesproken over dit meezingscherm, zodat iedereen de teksten kan meezingen.

Als dat allemaal in een uur geregeld is kan onze koorleider Peter V. het startsein geven dat de trossen los kunnen en we van wal kunnen steken. Intussen is onze Tineke dan onversaagd bezig om de goede doelen pot te spekken en niet zonder succes.

 

Bij buitenoptredens moet dan ook nog eens onze tent worden opgezet, om bij regenachtig weer droog te kunnen staan, maar dit komt ook de geluidskwaliteit van onze optredens ten goede.

Na het optreden moet de opbouwploeg dan weer aan de bak om alles weer ordelijk en zonder schade in de aanhanger te plaatsen, waarna huiswaarts kan worden gereden om de aanhanger in onze garage te stallen. Gelukkig zijn alle koorleden hen behulpzaam, zodat niet alles op de schouders van deze kanjers komt.

 

Intussen wordt er dan al weer gekeken naar de komende optredens die door Jannes en Chris zijn vastgelegd. En dat zijn er best veel. Dit jaar nu al meer dan 45 optredens. Ga er maar aanstaan.

Maar met de uitstekende sfeer in het koor, waar iedereen met plezier zingt om er voor onze gasten een leuke en gezellige middag of avond van te maken en niet te vergeten onze Goede Doelen lukt dat prima.

Onze koorleider Koninklijk onderscheiden.

 

Het is altijd weer een verrassing aan welke Nederlanders de eretitel Lid in de Orde van Oranje Nassau wordt toegekend. Dit jaar mocht onze koorleider Peter Veenhuizen onder valse voorwendselen naar onze burgemeester die hem de versierselen met een mooie toespraak opspeldde en de daarbij behorende oorkonde uitreikte.

 

Burgemeester Heerts noemde de verdiensten die Peter heeft gehad en soms nog heeft en die aanleiding zijn om hem Koninklijk te onderscheiden in vogelvlucht op.

Zo is Peter bijna 60 jaar lid van de atletiek vereniging AV’34 en niet alleen lid maar hij was ook bestuurslid en trainer.

Peter is al 17 jaar lang vrijwilliger op zorgboerderij de Wenum Hoeve.

Jarenlang was hij coördinator van de verversingsposten tijdens de Midwinter Marathon.

Hij is ook de bedenker van de kidsrun tijdens de Midwinter Marathon.

En last but not least is Peter koorleider van ons Matrozenkoor Apeldoorn, het Goede Doelenkoor.

 

Peter was volkomen verrast door alle loftuitingen, maar ook wel een beetje trots toen hem dit overkwam.

Zijn echtgenote Monica en de kids hebben allerlei smoezen moeten bedenken om Peter zonder al te veel argwaan bij de burgemeester in Orpheus te krijgen.

Maar ook dat het vrijwel voltallige MatrozenkoorApeldoorn ’s avonds in de Driehuizerweg verscheen om de koorleider nog een verrassing te bezorgen met een optreden. Plaatsvervangend koorleider Jan ten Hove sprak namens het koor lovende woorden en feliciteerde niet alleen Peter, maar de ook de gehele familie Veenhuizen, met deze welverdiende onderscheiding.

Applaus klonk op en het “Lang zal ze leven” galmde door de straat.

KLEIN FEESTJE!

 

Dat  matrozen van een feestje houden en daar dan ook voor zijn te porren is algemeen bekend. Dat geldt zeker ook voor het MatrozenkoorApeldoorn.nl.

Na dat we al weer een aantal optredens in het nieuwe jaar hadden verzorgd, onder andere bij de Midwinter Marathon, werd het ongemerkt 13 februari.

Nou zult u zeggen is dat dan iets bijzonders ?

Jazeker, want 13 februari is namelijk de oprichtings dag van het koor.

Op 13 februari 2008 werd de vereniging Matrozenkoor Apeldoorn, MKA, bij de notaris ingeschreven. Derhalve is 13 februari 2023 de datum waarop het koor haar 3e lustrum, het 15-jarig bestaan, vierde. Niet met groot vertoon, maar, zoals wij altijd al zijn, bescheiden.

 

Ons bestuur had Dick Overduin aangezocht om eens iets op papier te zetten. Nou dat hoef je Dick maar één keer te vragen.

Met zijn energie en schrijftalent werd een prachtige Jubileumkrant gemaakt.

Daarin wordt uiteraard even teruggekeken op de afgelopen 15 jaar. Nou ja even, Dick heeft er een heel historisch overzicht van gemaakt met diverse foto’s. Uiteraard ook met een voorwoord van onze voorzitter en vrijwel alle koorleden passeerden de revue met hun bijdrage aan het koor gedurende een reeks van jaren. We zijn een Goede Doelenkoor en dat willen we weten ook zegt Dick. Maar liefst 38 keer werd een cheque uitgereikt aan de door de leden van het koor gekozen goede doelen.

 

Dat alles in het geheim werd voorbereid beseften de koorleden pas toen de voorzitter en samensteller Dick op 13 februari hoogst persoonlijk langs kwamen om de schitterende Jubileumkrant aan te reiken.

Namens alle koorleden nog een DANK JE WEL.

 

Vervolgens hebben we de dag erop weer een koorrepetitie.

En laat 14 februari nou aangemerkt zijn als Valentijnsdag. Dat nam ons aller Eva te baat om opnieuw voor een verrassing te zorgen. Zij had voor alle koorleden voor een rode roos gezorgd. Maar daar laat ze het dan niet bij. We kregen ook allemaal een waxinelichtje. Niet zo maar een lichtje, maar een kaarsje om de warmte in het koor te symboliseren. Maar inventief zoals Eva is kwam, als het lichtje is opgebrand, een papiertje met tekst tevoorschijn met daarop: 15 jaar, MKA.

Wat een lumineus idee. Dank je wel Eva.

PKA en MKA trappen af.

 

Begin januari worden weer talrijke nieuwjaarsrecepties gehouden.

Dat gold ook voor Het Platform Krachtig Apeldoorn (PKA) en het MatrozenkoorApeldoorn.nl (MKA).

 

Het Platform Krachtig Apeldoorn organiseert één keer per maand ontmoetings- en themabijeenkomsten voor ouders met een zorgintensief kind. Zij worden daarbij ondersteund door de vrijwilligersorganisatie De Kap in Apeldoorn en MEE Veluwe. Informatie is te vinden op de website van De Kap.

 

Voor de nieuwjaarsbijeenkomst van het Platform in de Ontmoetingsplek van Het Kristal, was ook een muzikale verrassing aangekondigd.

Het MatrozenkoorApeldoorn.nl, ook wel het Goede Doelenkoor genoemd, was ook naar Het Kristal afgereisd. Het koor verzorgde een enthousiast benefiet optreden, en kwam niet met lege handen. Het Platform voldoet met haar werk ruimschoots aan de criteria die het koor hanteert om als een goed doel te worden aangemerkt.

 

Voorzitter Guus Swagemakers van het koor verhoogde de feestvreugde door een cheque aan Regine Beijer, één van de oprichters van het Platform en zelf ouder van een zorgintensief kind en Tessa Wobma coördinator en mantelzorgconsulent bij De Kap, aan te bieden, als financiële ondersteuning voor hun activiteiten van het Platform.

 

Met een toost werd het nieuwe jaar afgetrapt en werd deze gezellige bijeenkomst afgesloten.

Een gedenkwaardig 2022 met een waardig afscheid.

 

Het jaar 2022 werd voor ons MatrozenkooorApeldoorn.nl een jaar waar met voldoening op mag worden terug gekeken. De eerste maanden nog in de ban van Corona, maar in februari en maart was het repeteren met nieuwe apparatuur om weer professioneel op te kunnen treden.

 

In april werd het optreedseizoen geopend met een fris maar heel gezellig optreden bij de opening van het watersportseizoen in Heeg. Daarna naar Zwolle, Zutphen, Markelo, Epe, Arnhem en optredens bij de Klup en diverse woon-zorginstellingen in Apeldoorn en de regio.

 

We waren ook weer op de Loenense Moandag present en bij de fietsvierdaagse in Laren. We mochten bijdragen aan activiteiten zoals bij IJssalon Stientje tijdens de Veluwse Markt en natuurlijk niet te vergeten de veelvuldige optredens voor Het Leger des Heils in Ede.

 

Een aparte vermelding verdient ons optreden op de Apeldoornse Zaterdagmarkt voor een bijdrage aan de Stichting WHOE ten behoeve van de ontredderde bevolking in Oekraïne.

 

Al met al meer dan 40 optredens in negen maanden. Voorwaar geen sinecure.

 

Het muzikale jaar 2022 hebben we met een Kerstoptreden op zaterdag 17 december in het Grand Café Berkenhove afgesloten. Het koor heeft weken geoefend om Kerstliedjes te kunnen brengen. Dat is uitstekend gelukt. Een bomvolle zaal en ingetogen matrozen, die met waardigheid de liedjes vertolkten.

Het optreden werd gelardeerd met mooie gedichten, er werd een Kerstverhaal verteld en de trom werd geroerd bij het lied en het verhaal van De Trommeljongen. Dat het aansloeg was duidelijk te zien, toen sommige gasten een traantje weg moesten pinken. Het was waardig.

 

Zo kan ons koor met voldoening en trots op 2022 terugzien en wordt ons motto met plezier zingen voor onze gasten en voor onszelf ten behoeve van onze Goede Doelen meer dan waargemaakt.

 

Dank aan allen.

Kom erbij.

 

Het MatrozenkoorApeldoorn.nl, het Goede Doelenkoor, is bezig met haar laatste optredens in 2022. Vanaf april dit jaar heeft het koor meer dan 45 optredens verzorgd steeds met heel veel succes en allemaal ten bate van de zorgvuldig door het koor uitgekozen goede doelen.

 

Vanaf november gaat het koor zich met repetities van nieuwe liedjes, voorbereiden voor optredens op jaarmarkten, braderieën, familiefeesten en in verpleeghuizen en woonzorgcentra in 2023.

 

Dit is nu het juiste moment om mee te gaan doen.

Het koor zingt Nederlandstalige liedjes. Dat zijn zeemansliedjes, feestliedjes en ook luisterliedjes. Wij proberen ons publiek een fijne middag of avond te bezorgen en het zingen geeft ook ons veel plezier. Bovendien is vastgesteld dat zingen goed is voor lijf en leden en dat gunnen we onze gasten ook. We beschikken al een paar jaar over een meezingscherm waar alle liedteksten op geprojecteerd worden. Het effect daarvan is dat ons publiek met het koor mee  kan zingen en dat leidt tot een unieke samenwerking tussen koor en publiek. Met elkaar zingen, met elkaar bewegen, heerlijk en goed voor een mens.

 

Als je een paar maanden wilt ervaren hoe het is bij het Matrozenkoor Apeldoorn kom dan op de repetities die op dinsdagavond zijn vanaf 19.30 uur in het Duivensportcentrum aan de Prinses Beatrixlaan 240 in Apeldoorn.

 

Op de pagina Contacten van deze website  staan  de adressen en telefoonnummers van het bestuur. Neem gerust contact met hen op.

U bent van harte welkom.

 

MatrozenkoorApeldoorn.nl zingt voor de W.H.O.E.

 

Zaterdag 27 augustus is het eindelijk zover. Ons matrozenkoor zingt op de zonovergoten Apeldoornse zaterdagmarkt voor de Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa. Het besluit daartoe is in de Algemene Ledenvergadering van het koor half maart genomen. Dus kort na het begin van de Russische inval in Oekraïne. Sinds die tijd heeft een benefietgroepje binnen ons koor het optreden op de zaterdagmarkt voorbereid. We stelden ons 3 doelen: een sprankelend optreden voor de marktbezoekers, tijdens het optreden vele Euro’s ophalen en de gebruikelijke goede-doelen-cheque uitreiken.

 

En dat en hoe dat allemaal gelukt is kunt u zien onder de knop Foto’s van onze website. Locoburgemeester Danny Huizer sprak bij het begin een opwekkend welkomstwoordje tot het koor dat tussen 2 viskramen stond. En uiteraard beantwoordden wij dat praatje met het vlotte Apeldoornse Volkslied. Het passerende publiek bleef staan of ging er lekker bij zitten op de nieuw aangelegde plantsoenbak. En dat is uiterst welkom bij onze collectante Tineke. Maar wat ook heel bijzonder was: de uitgenodigde bestuursdelegatie van de W.H.O.E. trok mooie rode hesjes aan zodat ieder kon zien waar ons benefietoptreden toe diende. Natuurlijk wapperde ook de Oekraiense vlag. En één van de W.H.O.E.-dames greep een tweede collectebus om in het drukke publiek vele munten en papiergeld te verzamelen.

 

Het koor verplaatste zich, op verzoek van de voorzitter van de Ambulante Markthandel, daarna twee keer. Daarmee was onze zang over de hele markt te horen. Aan het einde van het 3e optreden werd de goede-doelen-cheque met een kort speechje van voorzitter Guus Swagemakers uitgereikt aan voorzitter Herman Garritsen van het W.H.O.E.-bestuur. Die toonde zich zeer tevreden met het bedrag van Euro 1500,- dat op de cheque stond. Maar daar bleef het niet bij. Natuurlijk ging ook de opbrengst van de collectebussen naar de W.H.O.E. En daar maakte onze penningmeester direct werk van. Met als klinkend resultaat dat nog een bedrag van ruim Euro 800,- overgemaakt wordt op W.H.O.E.-bankrekening.

 

Het marktpubliek heeft genoten van onze zang. Onze matrozen hebben voor een heel bijzonder goed doel gezongen. En de W.H.O.E. kan met de opbrengst ongeveer de helft van de kosten van 1 transport financieren!

Brok in de keel.

 

Op het repertoire van het MatrozenkoorApeldoorn.nl staan ruim 100 liedjes. Dat varieert van zeemansliederen, feestliederen en luisterliedjes.

Elk van die liederen heeft zo zijn eigen charme en sommige ontroeren.

Als het koor “Waarom fluister ik je naam nog” van Benny Neyman vertolkt of “Droomland” van de Straatzangers en later Paul de Leeuw, dan doet dat iets met ons publiek en ook met de matrozen.

 

Maar wat tijdens het optreden bij 50/50 Belmont gebeurde was zeer uitzonderlijk.

In de volle zaal die volop meedeed zaten ook een achttal Oekraïense vluchtelingen. Ook zij hadden het kennelijk naar hun zin als afleiding van de ellende in hun geboorteland. Zij kennen dan onze taal wel niet, maar muziek verenigt. Klappend en zwaaiend lieten zij zich niet onbetuigd.

Maar het werd vlak voor het einde van het optreden van het koor even heel stil in de zaal.

 

De Oekraïense vluchtelingen kwamen naar voren om het Oekraïense volkslied te zingen. Het koor spande de Oekraïense vlag voor hen uit en was zeer geroerd.

Het was doodstil in de zaal, toen de Oekraïners hun volkslied zongen.

Een ovatie was hun deel.

 

Ontroerd, verbijsterd en met een brok in de keel sloten we daarna dit optreden, dat we nooit zullen vergeten, af.

MatrozenkoorApeldoorn steunt Oekraïne.

 

Het MatrozenkoorApeldoorn.nl, ook wel het Goede Doelenkoor genoemd, treedt veelvuldig op in de regio met haar Nederlandstalige programma. Dat doet het koor onder andere om financiële middelen te verwerven voor door het koor zorgvuldig uitgezochte goede doelen.

Dit jaar heeft men de Stichting WHOE (Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa) in Apeldoorn als één van de goede doelen uitgekozen. Deze stichting stuurt al vele jaren goederen naar behoeftige en armlastige landen in Oost-Europa ter leniging van de ergste noden.

De WHOE is bij het uitbreken van de oorlog door de Oekraïense ambassade in Den Haag als regionaal inzamelingspunt voor hulpgoederen gekwalificeerd. Zij krijgt van de ambassade door aan welke goederen men behoefte heeft, zoals medicijnen, verbandmiddelen, voedsel in blik, water in flessen, beddengoed, kleding, speelgoed etc. Men zamelt dat in door geheel Nederland, sorteert de goederen en maakt dat klaar voor transport naar Oekraïne. Een dergelijk transport is duur en kost ongeveer 4400 Euro aan huur van een grote vrachtwagen, chauffeur, faciliteiten aan de grens en vooral aan brandstof.

Het MatrozenkoorApeldoorn.nl gaat een bijdrage leveren om zo’n transport financieel mede mogelijk te maken.

Daartoe verzorgt het koor op de Apeldoornse zaterdagmarkt van 27 augustus vanaf 11.00 uur een benefiet optreden, waarbij de locoburgemeester de opening zal verrichten en waarbij gecollecteerd zal worden voor dit mooie, maar zo noodzakelijke goede doel.

Drie op een rij.

Dat het MatrozenkoorApeldoorn.nl grote bekendheid geniet in onze regio en daarbuiten werd deze week nog weer eens bevestigd.

Deze week is weer veel gedaan aan die naamsbekendheid, voorzover dat nog nodig is. Maar liefst 3 keer werd er aangetreden.

 

Maandag  landde het koor op de Loenense Moandag. Het nieuwe organisatieteam had nogal wat wijzigingen aangebracht ten opzichte van voorgaande edities en dat bracht de nodige problemen met zich mee. Zo kon het koor niet optreden op de toegezegde plaats, waar we ook voorgaande jaren stonden. Maar het koor is niet gauw uit balans te brengen dus werd een andere plaats gezocht en gevonden op de hoek van de Hoofdweg en De Kempe. Na wat vertraging konden de ankers toch aan boord worden gehaald en werd het alsnog een prima dag. Vooral ook toen een fan van één van de koorleden met spandoek en al zich meldde met een hele aardige tekst.

Frans was er beduusd van.

 

Donderdag stonden we weer, tijdens de Veluwse Avondmarkt voor de derde keer dit seizoen, bij Stientje, de ijssalon. Na de eerste avond die fris was en de tweede enigszins vochtig, waren de omstandigheden deze donderdag perfect.

Dat zorgde er ook voor dat een bijna volledig koor alles uit de kast haalde om de bezoekers muzikaal te onderhouden. Dat was ook te merken op het terras. Vele bezoekers bleven heel lang onze gasten. Het werd zelfs zo druk dat er lange rijen ontstonden om een heerlijk ijsje of een andere versnapering te bemachtigen. Bijna de gehele Van Schaffelaarweg tot en met de opgang naar de IJssalon stond vol. Prima zaak voor de uitbater en het koor.

 

En of het nog niet genoeg was deden we er vrijdag nog een schepje bovenop. Ook dit jaar waren we uitgenodigd door de organisatie van de Achterhoekse Fiets4daagse in Laren. Traditioneel sluit het koor op de vrijdag de fiets4daagse af met een optreden voor de vermoeide, maar voldane fietsers die hun medaille na 4 dagen 30, 45 of 60 km. fietsen door de prachtige Achterhoek en een vleugje Twente in ontvangst mochten nemen. Ook nu weer enthousiasme bij het koor en de fietsers, waarvan velen inmiddels bekenden zijn van het koor. Zo ook de gezusters Koopman uit het Gelderse Lochem. Uiteraard werd er door beiden als vanouds in het koor meegezongen.

 

Moe, maar zeer voldaan en in de wetenschap dat ook de goede doelenpot flink werd gespekt, keerden we eind van de middag weer terug naar de Veluwe.

Met recht kunnen we zeggen: Het was me het weekje wel, maar ik had het niet graag willen missen.

Van een frisse donderdagavond naar een warme zaterdagmiddag.

 

Donderdag 7 juli tijdens de 1e Veluwse Avondmarkt hadden we ons eerste buitenoptreden van dit jaar bij IJssalon Stientje in Beekbergen . Het was fris, de belangstelling via de Avondmarkt was redelijk, maar de sfeer zat er goed in.

We waren met een wat kleiner gezelschap dan normaal, dit om dat er een paar zangers nog met vakantie waren en helaas kampten nog eens 4 koorleden met Corona en ook zij moesten dus verstek  laten gaan. Een aansporing voor de overige zangers om er een extra schepje boven op te doen En dat lukte wonderwel in de opgezette tent op het terras.

Zo rond 21.00 uur sloten we af met ons afscheidslied “Laat de zon in je hart” en konden we ons voorbereiden op het optreden zaterdagmiddag bij

zorg-wooncentrum Koningin Wilhelmina in Anklaar.

 

Gastvrouw Bonny Nijenhuis heette ons daar welkom en trok daarbij direct de vergelijking met de TV-serie “Tweede Hans”. Zij wenste iedereen een mooie en vrolijke middag.

Die middag stond in het teken van vis.

Dat mocht ook het koor ervaren, want in de pauze konden de matrozen kiezen uit een broodje haring of makreel en voor hen die geen visliefhebber zijn, was er een broodje aardbei. Hartelijk dank, we hebben ervan genoten.

 

Maar niet alleen wij genoten, ook onze gasten hebben naast deze traktatie geweldig van het optreden genoten. Zij zongen met behulp van ons meezingscherm vrijwel alle liedjes mee. Ook voor de matrozen is het dan genieten. En tot onze grote vreugde meldde zich in de loop van de middag ons oud-koorlid Arnold Nijhuis en alhoewel hij met zijn gezondheid kampt, zong hij vol overgave een paar liedjes met ons mee. Arnold bedankt en het ga je goed.

Aan het eind van ons optreden werden we door gastvrouw Bonny verrast, want zij kondigde, naar analogie van de TV-serie  de “Viswijven” aan, de vrijwilligers van deze middag. En met enige hulp van een paar matrozen werd vol overgave

“Aan het strand stil en verlaten” vertolkt.  Het was hartverwarmend en iedereen heeft genoten.

 

Zeker als na afloop een mevrouw naar je toekomt en zegt dat ze graag iets wil zeggen. “Ik was deze week helemaal in mineur, ik had nergens zin in en alles was me teveel en nu, na vanmiddag, ben ik weer helemaal opgevrolijkt en kan ik er weer een tijdje tegen , dank jullie wel”.

Hoe mooi kan het zijn.

DRIE IN ÉÉN.

 

Sjonge jonge. Het was me het weekje wel voor het MatrozenkoorApeldoorn.nl.

 

Eerst dinsdagavond naar het ons bekende Hotel 50/50 Belmonte. Daar was het zoals altijd bijzonder gezellig en een publiek dat er ook zin in had. Meezingen en de polonaise lopen, echt een ding voor de vakantie vierende vrijwilligers van het Leger des Heils.

 

Dan, na de Koningsnacht oef, oef, dondermiddag naar woonzorg-centrum De Loohof. Ook hier was het weer een prima optreden voor de bewoners. Het was echt afgeladen vol, volle bak zoals we dat noemen. Zo vol zelfs, dat niet iedereen in de zaal kon zitten. Vanaf de gang werd met evenveel plezier mee gedaan. Vele handjes gingen de lucht in en na afloop een dankbaar applaus.

 

En dan de grande finale. Het koor was uitgenodigd om de opening van het watersportseizoen in Heeg in Friesland muzikaal mede te verzorgen. Een eindje rijden, dat wel, maar dat was het meer dan waard. Het koor mocht plaatsnemen op de Palingaak aan de kade in Heeg.

Dat op zich was al bijzonder. Toch een beetje spanning, maar dat werd snel

weggeblazen door de  Heegemerdekdweilers. Een prima blaaskapel die de aftrap gaf.

Na de opening door de voorzitter van de organisatie begaf het koor zich aan boord.

Het ging direct los. Vol overgave en enthousiasme kweet het koor zich van haar taak.

Het toegestroomde publiek, waaronder Duitse toeristen, deed volop mee. Opnieuw bewees ons grote meezingscherm zijn diensten. Het ene na het andere lied klonk over kade De Syl

In de pauze was er een demonstratie flyboarden. Wat een capriolen en wat een spectaculair optreden van de flyer. Fenomenaal

 

Na de pauze, waarbij de koorleden werden verwend met een broodje kroket, maakten we ons op voor de grande finale. En ook dat lukte zeer goed. Het werd een waardige afsluiting van ons optreden in Heeg.     

Niet alleen het koor was tevreden, ook de organisatie sprak haar waardering uit voor ons optreden. Ook onze penningmeester zal tevreden zijn met de opbrengst van dit optreden voor de goede doelen.

Moe, maar wat wil je ook met zo’n afsluiting van zo’n geweldige week, maar ook zeer voldaan, werd rond een uur of half vijf de terugtocht naar de Veluwe aanvaard.

Een week, met drie in één, die we niet gauw zullen vergeten.

Verdere professionalisering MatrozenkoorApeldoorn.nl

 

Langzaam maar zeker maakt Corona het weer mogelijk dat ons MatrozenkoorApeldoorn.nl weer kan gaan optreden.

Ons koor bereidt zich weer voor op die optredens. Er wordt weer volop en fanatiek gerepeteerd, onder leiding van onze koorleider Peter Veenhuizen, om weer op niveau te komen om ons publiek een uitgebalanceerd programma voor te schotelen ten behoeve van onze Goede Doelen.

Niet alleen de stembanden worden getraind, maar wij hebben ook onze technische apparatuur aangepast en verder geprofessionaliseerd door te gaan werken met zogenaamde richtmicrofoons.

Alles wordt in de repetities op elkaar afgestemd, waardoor de kwaliteit nog verder is verbeterd.

Opnieuw een stap voorwaarts en nu op naar de optredens.

Wij zien er naar uit.

Matrozenkoor heeft ankers weer gelicht.

 

Het Matrozenkoor Apeldoorn, ook wel het Goede Doelenkoor genoemd, heeft de ankers weer gelicht en is op volle koers. Nu de beperkingen door corona zijn versoepeld is het koor weer opgestart.

Na de repetities in februari en maart staan er ook al weer diverse optredens gepland.

PR-man Martie van Ruiten zegt: “Ons koor zingt voor goede doelen. De matrozen vinden dat fijn en het zingen geeft ons zelf ook veel plezier, maar geld weggeven aan instellingen die het geld hard nodig hebben, maakt ons ook blij. De zangers proberen het publiek, veelal in zorginstellingen, maar ook op festivals, een fijne middag of avond te bezorgen met gezellige matrozen- en feestliedjes. Wij maken gebruik van een groot meezingscherm waarop de teksten van de liedjes worden geprojecteerd, zodat iedereen mee kan zingen. Zo ontstaat er een unieke samenwerking tussen publiek en koor. Met elkaar zingen, met elkaar bewegen, heerlijk en goed en ook nog eens gezond voor de mens”

Bij het koor is weer ruimte voor enthousiaste zangers. Er wordt op dinsdagavond na de koffie om 19.00 uur, gerepeteerd in het Duivensportcentrum aan de

Pr. Beatrixlaan 240 in Apeldoorn. Denkt u, wie weet is dat ook wel iets voor mij, loop dan eens binnen of neem contact op met de secretaris Peter Tomberg via e-mail mka.scret@gmail.com Het verplicht u tot niets, want de eerste drie maanden bent u dan als aspirant gratis lid.

Voor verdere informatie kunt u ook de website van het koor raadplegen: www.matrozenkoorapeldoorn.nl 

Geweldig optreden bij Berkenhove. 6-11-2021

Zaterdag 6 november heeft het Matrozenkoor Apeldoorn een optreden verzorgd bij de Atlant locatie Berkenhove.

Dat werd een bijzonder optreden. De Coronaregels vereisten dat de matrozen binnen mochten met een mondkapje op en dat de bezetting niet groter mocht zijn dan 10 zangers. Uiteraard werd aan deze voorwaarden voldaan, al was het voor de matrozen vreemd om met een klein koor op te treden, maar op een paar kleine haperingen in het begin na, ging het uitstekend.

Het Grand Café zat helemaal vol toen om half drie de mondkapjes van de matrozen af mochten en het welkomstlied werd ingezet. Daarna bracht het koor wat nieuwe liedjes uit het repertoire en vervolgens werd er een tandje bij gedaan en overgeschakeld naar meer bekende liedjes.

Ook hier werd weer bewezen dat het grote meezingscherm een geweldige positieve bijdrage levert aan de optredens. De gasten zongen volop mee en de feestvreugde werd al maar groter. Toen ook de goedlachse en vrolijke Petra van Leeuwen medewerkster Welzijn en Activiteiten  van de Regenboog, “Dam, Dam” van Jannes meezong in het koor, ging het dak er bijna af. Het werd een vrolijke boel. Ook de spieren werden geactiveerd bij “Hoog is de zolder”, want vrijwel iedereen deed mee. Verrassend was dat, toen bij “Het kleine café aan de haven” Koorleider Peter het koor bij het 4e refrein het zwijgen oplegde, de zaal het gewoon overnam en uit volle borst zong.

Wandelaars die langs Berkenhove kwamen en bezoekers bleven verbaasd staan luisteren.

Zonder het te merken werd het al weer vier uur en wilde koorleider Peter Veenhuizen afsluiten, maar dat lukte niet. Er werd meer gevraagd en het koor gaf daar gehoor aan. Twee toegiften werd afgesproken, met als extra dat Petra, gastvrouw Ria en Yvette mee zouden doen. Dat gebeurde ook. Met het slotlied, “Laat de zon in je hart” en het bekende “De Zuiderzee ballade” kwam er een eind aan een geweldige middag, waar iedereen van heeft genoten. Onze gasten, maar ook het koor.

Voor herhaling vatbaar was de algemene opmerking. Boeken voor volgend jaar was het advies dat de gasten meegaven aan de leiding van Berkenhove.

Optreden voor SPA bij Dubbelbeek.                         2-10-2021

Op 2 oktober 2021 trad het MatrozenkoorApeldoorn.nl op voor het Senioren Platform Apeldoorn in het kader van de opening van de week van Seniorensport Apeldoorn.
Gelukkig waren de weergoden ons en de overige standhouders goed gezind. Het was fris, maar droog.
Het koor opende met het Apeldoorns Volkslied toen wethouder en loco burgemeester Detlev Cziesso de parkeerplaats Dubbelbeek, dat het tot een Sportplein was getransformeerd, betrad voor de opening van de sportweek.
Na de opening was het de groep “Hart for her”, dat de warming up verzorgde.
De dames waren zo enthousiast dat een groot gedeelte van de matrozen ook ging meebewegen. Een prima opwarmer voor de komende uurtjes.
Het koor vermaakte de toeschouwers met bekende en wat minder bekende zeemansliedjes en ook de populaire meezingers vielen in goede aarde.
Verheugend was dat drie koorleden die ziek, zijn de weg naar de Dubbelbeek hadden gevonden. Zij werden met een warm applaus begroet met de hoop dat ze binnenkort weer kunnen aansluiten bij de overige matrozen.
Al met al weer prima PR voor het koor.

MatrozenkoorApeldoorn.nl weer op pad.                           25-08-2021

 

Het MatrozenkoorApeldoorn heeft na ruim 1,5 jaar weer opgetreden.

Dit keer werd aangemeerd bij Villa Astra. Met een huiskamer optreden werden de bewoners verrast met de verschillende liedjes. En ook nu moet weer gezegd worden dat het grote meezingscherm haar waarde heeft bewezen. Daardoor konden de bewoners voluit meezingen en dat men ook.

Ondanks de beperkingen ten gevolge van Corona, waar keurig aan werd voldaan, was het een prima optreden.

Op het terras in de openlucht bij een lekker zonnetje en met een enthousiast publiek werd het heel gezellig. Ook de verzorging deed gezellig mee!

Het Matrozenkoor Apeldoorn.                                                  10-08-2021

Matrozenkoor Apeldoorn komt eenmaal om de veertiendagen gezellig oefenen om alle honderd Nederlandstalige liedjes weer op te poetsen na afwezigheid na coronatijd.

We hebben wel wat minder leden nu door deze lange tijd van afwezigheid.

Het koor bestaat al vele jaren en is super gezellig om geregeld ook op te treden. Dit alleen voor goede doelen waar alle opbrengsten naar toe gaan.

Dus kom zingen wat super gezond is voor je conditie enz.

Locatie Duivensport centrum Apeldoorn. Aanvang 19.30 uur. Zie voor meer informatie, www.matrozenkoorapeldoorn.nl

Matrozenkoor Apeldoorn start weer op.

 

Na een lange periode van gedwongen rust is het Matrozenkoor Apeldoorn weer begonnen met het repeteren. Dinsdagavond 29 juni kwamen de leden voor het eerst sinds begin maart verleden jaar weer bij elkaar. Onder leiding van koorleider Peter Veenhuizen werd voorzichtig begonnen met het zingen van een aantal selecte liedjes. Wel onder de beperking van de 1,5 meter afstand en ramen en deuren open, maar dat mocht het resultaat niet schaden. Het klonk weer als vanouds. 

 

Ook worden binnenkort weer de optredens hervat. Er staan een aantal concerten op de rol, waarbij de koorleden zich voorgenomen hebben stevig uit het dak te gaan. Tenslotte moet er iets ingehaald worden. Zo gaan de matrozen in augustus o.a. weer naar  de fietsvierdaagse in Laren. Daarnaast zijn er op nog een aantal locaties optredens gepland. Dit alles wel onder de restrictie dat Corona weg moet blijven. Matrozenkoor Apeldoorn gaat voorlopig stug door.

 

Wie wil boeken voor een optreden kan contact opnemen met de boekingsmanager van Matrozenkoor Apeldoorn: Jannes Koertsjkoerts@planet.nl of 06 12421950

Koorlid Wiggert met kleinzoon

Matrozenkoor apeldoorn goede doelen koor is genomineerd voor club van het jaar!!

 

Alleen de naam al klinkt. Puur Nederlands Matrozenkoor repertoire dat fris wordt gehouden door gezamenlijke inbreng èn een gedreven "eigen" koorleider .Van huisarts tot bedrijfsleider, schilder, pedagoog of grossier met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar zingen wij in verzorgingstehuizen, luisteren wij evenementen en bedrijfsfeesten op, staan bij de intocht van de Apeldoornse marathon en Vierdaagse. Verkregen vergoedingen worden met jaarlijkse inbreng van de leden bestemd voor o.a Altsheimercafé, Kledingbank St. Egidio, Buurtmensen, De Klup Alle functies worden door de leden zelf ingevuld, zo hebben wij een boekingsmanager die in februari 2020 voor datzelfde jaar alweer 46 boekingen had staan en 3 cadeaucheque-uitreikingen, maar helaas... Er is een bestuur dat ons scherp houdt en regelmatig contact houdt met de leden op allerlei manieren. Zoals het uitbrengen van een spreukenkalender 2021 en het persoonlijk afgeven ervan met o.a voor mei de slogan : JE KUNT NIET IEDEREEN HELPEN, MAAR IEDEREEN KAN WEL IEMAND HELPEN

Stem jij ook?
Dit kan tot 24 mei!
#clubvanhetjaar

 

 Jubileum 12.5 jaar.            13-08-2020

MATROZENKOOR APELDOORN GEEFT DE MOED NIET OP!!

Onzichtbaar voor de buitenwereld zijn de 30 leden van Matrozenkoor Apeldoorn.nl dagelijks toch aan het zingen. Weliswaar ieder voor zich, maar er wordt wel geoefend. Omdat er voorlopig geen sprake kan zijn van optreden als koor in verzorgingshuizen, bij festivals of braderieen en omdat het koor als groep ook niet kan repeteren, heeft koorleider Peter Veenhuizen het volgende bedacht. Elke dag, ’s avonds laat, zingt Peter een lied uit het repertoire van ruim 100 liederen in op de computer, stuurt dat door naar alle koorleden, zodat zij de dag daarop (of ’s nachts!) kunnen/mogen en/of (moeten?) oefenen, hetgeen er ongetwijfeld toe zal leiden dat het koor straks beslagen ten ijs komt! Reken maar!

Deze activiteit van Peter wordt heel erg gewaardeerd door de koorleden, zij worden op deze wijze gestimuleerd om te zingen, blijven bezig met het koor en zijn volledig voorbereid als er hopelijk over enkele weken weer uit volle borst kan worden gezongen/ opgetreden. Want daar zien alle leden naar uit, hetgeen wel blijkt uit het enthousiasme waarmee zij individueel repeteren en vooral ook onderling digitaal en telefonisch contact onderhouden.

Kortom, matrozenkoor Apeldoorn ziet ernaar uit om zo snel als mogelijk weer te kunnen gaan zingen voor bewoners van zorginstellingen en op markten en/of braderieën: fijn en vooral ook gezond voor  publiek en  zangers, en GOED VOOR DE GOEDE DOELEN!

MatrozenkoorApeldoorn verrast Alzheimer Café, 10-3-2020


Het Alzheimer Café Apeldoorn is op elke tweede dinsdagavond van de maand het trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

Zo kunnen mensen elkaar ontmoeten en in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie. Deskundige gespreksleiders begeleiden deze bijeenkomsten, die van 19.30 tot 21.30 uur plaatsvinden in het woonzorgcentrum De Loohof aan de Koning Lodewijklaan 2 in Apeldoorn.

Maar het Café organiseert ook met regelmaat een ontspannen avond, zodat degene met dementie en zijn of haar partner ook nog samen een gezellig uitje hebben.

Zo was dinsdag 10 maart het MatrozenkoorApeldoorn, ook wel het Goede Doelenkoor genoemd, te gast bij het Alzheimer Café Apeldoorn. De matrozen waren in vol ornaat aangetreden en gingen er vol voor en maakten er een hele plezierige avond van met hun Nederlandstalige liedjes. Het koor beschikt over een meezingscherm, waarop de liedteksten en ook hele aardige plaatjes worden vertoond, zodat de bezoekers volop mee kunnen doen en genieten en dat gebeurde ook. Men deed volop en enthousiast mee. Iedereen genoot.

Maar het koor maakte haar faam als Goede Doelenkoor ook helemaal waar. In de pauze van het optreden mochten Tonny Aalbers en Ton van den Bosch van het Alzheimer Café van voorzitter Guus Swagemakers van het MatrozenkoorApeldoorn een mooie cheque van € 1500,00 in ontvangst nemen. De matrozen hadden het Alzheimer Café als één van de goede doelen voor 2020 gekozen te besteden aan headsetapparatuur voor de sprekers tijdens de bijeenkomsten van het Café.

Tonny bedankte het koor voor deze geweldige financiële ondersteuning en zij wenste het koor nog heel veel mooie en succesvolle optredens toe ten gunste van de Goede Doelenpot.

Hello Goodbye, 6-2-2020

Onder deze titel trad het MatrozenkoorApeldoorn.nl op bij Sainte Marie aan de Arnhemseweg.

Het werd een gedenkwaardig optreden. Een deel van de bewoners nam alvast afscheid van deze locatie van Klein Geluk in verband met een aanstaande verhuizing.

Dat was de aanleiding om er, ondanks het verdriet en de weemoed van een afscheid aan de Arnhemseweg, toch een feestelijke boel van te maken.

Nou dat hoef je maar één keer te zeggen tegen het koor. De uitstraling is altijd al plezierig, maar voor een feestje is het koor altijd in.

Nou, het werd een gezellige bijeenkomst. Volle bak, een koor dat aanvoelde wat men wilde, en een prima uitvoering. Enthousiasme alom.


Deze bijeenkomst was tegelijkertijd een mooie gelegenheid voor de leiding om afscheid te nemen van een aantal vrijwilligers die niet mee verhuizen. Sommigen zijn al meer dan 20 jaar vrijwilliger bij Sainte Marie. Chapeau. Dat vond ook de leiding. De dames kregen naast een persoonlijk dankwoordje een prachtig boeket bloemen overhandigd. Dat was weer de aanleiding voor het koor om met “Rood, rood, rood zijn de rozen” die dank muzikaal te onderstrepen.

Na afloop, ruim over de afgesproken tijd, was iedereen enthousiast.

Een bezoeker, genodigde, kwam ons complimenteren voor het geweldige optreden. Ze zei: “Ik heb jullie nog niet eerder gezien en gehoord, maar wat stralen jullie een energie uit en wat hebben jullie een plezier. Ook de kwaliteit van de zang is uitstekend”.

De koorleden kregen een blos op de wangen.


Met mogelijk weer een paar nieuwe optredens in de pocket, en een zakje “hartjes” met de tekst “Wij dragen jou een warm hart toe”, ging het koor moe, maar zeer voldaan huiswaarts.

Wij wensen de verhuizers heel veel sterkte toe en hopen dat zij zich spoedig thuis voelen op hun nieuwe plek.

Midwinter Marathon, 2-2-2020

Ondanks het slechte natte weer waren er veel matrozen op fiets naar de locatie gekomen. 

Met veel extra geluid en speakers was het een feest voor de vele duizenden lopers die voorbij kwamen. 

Interactie was erg leuk met veel dankbare reacties van de lopers naar het koor toe. 

Geheel was weer erg goed verzorgd De tent, verwarming, koffie en soep plus een heerlijk lunchpakket zorgden voor een geslaagde dag. 

Koud maar voldaan sluiten wij deze bijzondere dag af. 

MatrozenkoorApeldoorn.nl on tour.

De afgelopen twee weken en ook de komende weken was en is het MatrozenkoorApeldoorn.nl veel on tour.

Na de Lunette in Zutphen toog het koor naar Arnhem naar de Waalstaete.

In beide centra werden prima optredens voor de bewoners verzorgd

Vervolgens nog wat verder van huis naar de mooie Gelderse Achterhoek, waar in zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Zonnebloem Zelhem/Halle muzikaal werd opgeluisterd.

Dan weer even terug naar de basis om op de kletsnatte 47 ste Midwintermarathon in Apeldoorn, maar in een droge tent, de lopers op de altijd moeilijk te lopen en stijgende J.C. Wilslaan te ondersteunen. Het wordt door de lopers zeer op prijs gesteld om op dit moeilijke stuk vanaf de ingang Berg en Bos tot aan de verversingspost bij de Soerenseweg een muzikaal steuntje in de rug te krijgen. En voor de zangers is het altijd weer een feest om voor zoveel mensen op te mogen treden.

Nog maar nauwelijks bekomen gaan de matrozen deze week al weer vlot bij St. Marie de ankers uitgooien om daarna naar de Overijsselse hoofdstad te trekken.

Dan even rust om op adem te komen om in maart weer vol aan de bak te kunnen.

 

Sfeervol Kerstoptreden de Loohof,  15-12-2019

Het MatrozenkoorApeldoorn is een graag geziene gast bij woonzorgcentrum de Loohof. Meestal vallen onze Nederlandstalige liedjes bij de bewoners zeer in de smaak.

Maar dat het koor ook op andere terreinen bewondering oogst werd zondag bewezen.

Het koor had de afgelopen weken driftig geoefend om bekende en minder bekende kerstliederen ten gehore te kunnen brengen. Dat is bijzonder goed gelukt.

Zondagmiddag trad een bijna voltallig koor op voor de bewoners van de Loohof.

Het werd een prachtig en sfeervol optreden. De kerstliederen werden ingetogen, gedragen en gevoelvol door de matrozen gezongen. Prachtig waren ook de gedichten die tussen de liederen door, door koorleden werden voorgedragen.

De bewoners waren, zo werd ons de afgelopen dagen bevestigd, werkelijk onder de indruk van dit, ook voor het koor, zo bijzondere optreden.

Bowlingclub De Dolle Pret, 30-11-2019

 

Een fantastische naam hebben Frans en Annelies van Engeland voor hun bowlingclub bedacht: De Dolle Pret. En pret hadden ze op hun jubileumfeest in het Ontmoetingscentrum Ontmoet & Co aan Roggestraat 35 in Apeldoorn.

De Bowlingclub bestond 25 jaar en daarom was er groot feest.

Voordat het matrozenkoorapeldoorn kwam zingen waren de vrijwilligers van Dela al pannenkoeken aan het bakken voor bijna 80 mensen! Een hele klus, maar de mensen hebben ervan gesmuld!

Koorleider Peter had voor dit feest prachtige liedjes uitgezocht. Het duurde niet lang of de zaal stond op zijn kop. Polonaise na polonaise werd gelopen, bezoekers, vrijwilligers en matrozen deden mee aan het spektakel in de mooie zaal.

Na een hartverwarmend applaus van het publiek gingen de matrozen blij weer naar huis.

Een paar Zwarte Pieten namen het van de matrozen over en die hebben nog een bingo met mooie prijzen gehouden. Het bleef nog lang gezellig!

Randerode, 09-11-2019

 

Gezellige boel en een vol podium!

Zaterdagmiddag in het Verpleeg- en reactiveringscentrum Randerode, werd een middag om niet snel te vergeten. Het matrozenkoorapeldoorn mocht weer optreden.

Deze keer kregen de 27 matrozen op het volle podium steun van vier dappere stagiaires van het Walterbosch college. Kyra, Sophia, Florine en Sofie zongen alle liedjes vrolijk mee. ‘Heb je even voor mij, maak wat tijd voor me vrij’ en ‘ik hou van Holland’, het maakte de jonge dames niets uit. Het enthousiasme van zangers en zangeressen sloeg al snel over op het aanwezige publiek. Er werd heerlijk meegedaan, zingen, klappen en zelfs de polonaise werd door de rolstoelers ingezet. Het was een topmiddag!

Optreden in het Jachthuis bij de Loohof, 31-10-2019

 

Donderdag heeft het MatrozenkoorApeldoorn.nl een optreden verzorgd in het Jachthuis van de Loohof aan de Koning Lodewijklaan.

Het was een zogenaamd huiskameroptreden en een tiental matrozen wilde in deze setting voor een kleine groep bewoners er een hele gezellige morgen van maken. Dat lukte prima. De matrozen hadden er zin in, de leiding deed lekker mee en de bewoners genoten van het Nederlandstalig repertoire.

Het is altijd weer bijzonder om te ervaren hoe muziek en zang een positieve uitwerking heeft op de mens.

Optreden Thuvine in Duiven, 4-10-2019

In Thuvine hebben de bewoners weer genoten van het MatrozenkoorApeldoorn.

Er werd door vele bewoners weer actief meegezongen en de spontane vrijwilligers zetten de polonaise in. Een van de vrijwilligers Anjuschka heeft zich jaren lang ingezet voor het matrozenkoor. Ze heeft wat lekkers bij de koffie neergezet met een lief berichtje voor alle matrozen.

In 2013 heeft het MatrozenkoorApeldoorn als goede doel de prachtige bank in de hal gedoneerd.

Deze was destijds uitgereikt door onze voormalige koorleider Theo Verhoeven en koorlid Henk van de berg.

Mosselfeest voor de leden van Sociëteit, 2-9-2019

Het was een prachtig mosselfeest voor de leden van de Sociëteit uit Apeldoorn. Niet alleen door de voortreffelijke 100 kilo verse mosselen uit Yerseke, maar ook door de leuke hoedjes die iedereen op had.

Om de sfeer te verhogen was het matrozenkoorapeldoorn uitgenodigd. Een geweldige combinatie natuurlijk, gezellige matrozenliedjes, originele hoedjes, mensen die lekker meezingen, verse vis, en de nodige drank! Dat alles vond plaats bij restaurant de Boschvijver in Natuurpark Berg & Bosch.

Verrast in de Loohof, 15-8-2019

Dan ga je niets vermoedend met drie kinderen op bezoek in de Loohof bij je grootmoeder, sta je zo maar in het Matrozenkoor mee te zingen.
Overgrootmoeder vond het natuurlijk prachtig en het moet gezegd de kinderen deden het fantastisch. (moeder ook trouwens)
Ook het oudere publiek genoot en zong, net als de begeleiders, uitbundig mee.

Zo werd het weer een een vrolijke en gedenkwaardige ochtend in De Loohof.

Het ijs wordt gebroken bij de IJstijd, 8-8-2019

Niet veel mensen durven de schroom af te gooien om onverwacht op te treden voor een stevig publiek.
Toch gebeurt dit regelmatig op het terras van de IJstijd in Beekbergen waar zeer jong tot gerijpt publiek spontaan tussen het Matrozenkoor gaat staan om mee te zingen. Meestal is een aanmoediging van koorleider Peter al voldoende om mensen zover te krijgen, maar dan gaan ze ook voluit meedoen en hebben het plezier dat bij samen zingen hoort.
Donderdagavond 22 augustus staat het Matrozenkoor er deze zomer voor het laatst.
Ben je te verlegen om in het koor of publiek mee te zingen? Kijk dan uit want het is besmettelijk.
Anders van harte welkom
(ook om gewoon te luisteren.)

Tropenweek voor Matrozenkoor Apeldoorn

Week 32 was met recht een tropenweek voor het koor.
Niet zozeer vanwege de temperaturen maar vooral door het aantal zanguren.
Het begon maandag op de Loense Moandag al vroeg en het was tegen drie uur dat de vermoeide matrozen konden afsluiten. Het was een succesvol optreden, met o.a. een gastoptreden van de gebroeders Demmer en veel aandacht van RTV-Apeldoorn en heel veel bezoekers.
Woensdag reden we naar het Oosten naar het Gelderse Laren om daar voor de 5e keer op te treden bij de Larense
fiets4-daagse. (Fiets4daagse "De Achterhoek")

Het werd een gedenkwaardig en bijzonder succesvol optreden.
Nadat de eerste fietsers bij de aanvang van ons optreden terug kwamen van hun 30, 45 of 60 km. tocht liep de megafeesttent heel snel vol. Ze werden verwelkomd met een speciaal openingslied aangepast aan de fiets4-daagse en vervolgens had de koorleider ook nog het bekende “Het feest kan beginnen” herschreven naar de fietsers. Bovendien was dit ook nog razendsnel op ons meezingscherm aangepast, zodat de volle zaal uit volle borst mee kon doen.
Speciaal was ook onze vaste en trouwe gast, de 102-jarige Jan Willem Peters weer present. Hij had zich pontificaal op de eerste rij genesteld, zodat hij de teksten, voorzover hij ze niet al kende, mee kon zingen. Voor hem en ook wel voor ons, was meezingen in het koor het hoogtepunt van de dag.
Naarmate de tijd vorderde werd het steeds gezelliger en voller, zo vol, dat zelfs alle zitplaatsen waren bezet en heel veel gasten staande mee deden. Natuurlijk werden de “Hoge zolder en de lage vloer” meegedaan en toen “de lichtjes aangingen” verschenen in de zaal talloze mobieltjes met de lichtjes aan. Fantastisch om dat te zien. En toen van Jannes “Een beetje meer” werd ingezet ontstond spontaan de polonaise door de tent.
Toen het koor om ruim 16.00 uur het slotlied “Laat de zon in je hart” zong ontstond er een ware euforie.
Wat een geweldige middag voor publiek en artiesten
Jammer dat het is afgelopen was een veel gehoorde opmerking.
Geen nood. Voor volgend jaar zijn we weer uitgenodigd.
Nu donderdag de zware, maar geweldige week, ook financieel,
afsluiten bij de IJstijd in Beekbergen.
En dit allemaal omdat we het leuk vinden en omdat onze gasten er plezier aan beleven, maar vooral ook voor onze Goede Doelen.
Daar doen we het voor.

Meer info over  Fiets4daagse De Achterhoek vindt u hier

Bij de Loenense Moandag

Fietsvierdaagse Laren

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden

Interview RTV Apeldoorn op Loenense Moandag

Op Loenense Moandag verzorgde het Matrozenkoor de hele dag optredens op de drukke en gezellige jaarmarkt.

RTV Apeldoorn was ook ook aanwezig.
PR Manager Martie van Ruiten van het MK werd geïnterviewd door Hieke Goos en Eltjo Herder van RTV Apeldoorn.
Voor een item in het nieuws op de RTV Apeldoorn, klik hier

Voor foto's van het optreden klik hier.

Het interview kun je hier beluisteren.

Artikel in Op Weg van Sant Egidio

In "Op Weg", van 9 augustus, het informatieblad van Emmaus en Sant Egidio stond onderstaand artikel.

Soms kunnen anderen het beter verwoorden dan wijzelf.

Kledingbank Sant Egidio viert dubbelfeest, 13 juli 2019

Eens per jaar zet de kledingbank van Sant Egidio haar vrijwilligers in het zonnetje met een zomerfeest.
Het werd dubbelfeest want het Matrozenkoor had de kledingbank verkozen tot een van hun Goede Doelen
voor 2019 en kwam daarom een cheque overhandigen.
Gea Dashorst nam de cheque van voorzitter Guus Swagemakers in ontvangst.
Daarna gingen koor en publiek los op de vrolijke muziek
met dans, zang en polonaise.
Het werd zo een fantastische en geslaagde middag!

Het Matrozenkoor is er trots op dat ze dit soort initiatieven,
en vooral de mensen er achter die zich belangeloos inzetten, mag en kan ondersteunen. 

Lees meer over de kledingbank van Sant Egidio bij
Goede Doelen.

Klik voor meer foto's hier
Klik hier voor een artikel in het Stadsblad van 15 juli.

Vrij en blij bij de IJstijd

Op 11 juli stond het Matrozenkoor op het terras van De IJstijd in Beekbergen.
Dit was de eerste van een serie optredens deze zomer die samenvalt met de gezellige markt op donderdagavond.
En gezellig werd het zeker ook op het terras. Onder de bezielende leiding van koorleider Peter zong het koor bekende liedjes van vroeger en feestmuziek.
Ondersteund door ons meezingscherm zong het publiek spontaan mee op het terras en in het koor. Zelfs kinderen legde hun schuchterheid af en begonnen mee te doen. Ouders en grootouders legden de taferelen, enigszins verwonderd, vast.
Het was wel geen stralende zomeravond maar het was desondanks aangenaam vertoeven op het bomvolle terras.
Donderdagavond 25 juli zijn we er weer dus kom en voel je vrij en blij bij de IJstijd.
Klik hier voor de website van de IJstijd
Voor meer foto's kijk bij foto's/video's

Ik hou van Brummen

Woensdag 3 juli was het groot feest in Panne(n)koekenhuis Reuvershoeve in Brummen.
De afdeling Brummen van De Zonnebloem  Brummen/Leuvenheim/Tonden gaf er een feestje.

Na de lunch verzorgde het Matrozenkoor een wervelend optreden waarbij de pannenkoeken zakten en de panne van het dak omhoog gingen.
Of het nu pannekoeken en dakpannen is kon echt niemand wat schelen. De mensen hadden gewoon onbezorgd plezier en zongen uitbundig mee in een taal die iedereen verstaat en begrijpt.

"Ik hou van Holland" werd omgedoopt in "ik hou van Brummen".
Het lied "Dan gaan de Lichtjes aan" werd op verzoek een keer extra gezongen omdat het de zaal letterlijk en figuurlijk oplichtte.

De Goede Doelen werden in Brummen ook ruim bedacht.

We eindigden met "Laat de Zon in je Hart"
Dat advies hebben ze bij de Zonnebloem in Brummen eigenlijk niet nodig.

Maar het zong wel lekker...

Optreden De Horsting 15 juni 2019

Voor de tweede keer trad het matrozenkoor op in Zorgvilla
De Horsting in Laag Soeren.
De
bewoners genoten van liedjes uit de oude doos en deden naar vermogen mee.
De 96 jarige heer Lugtmeijer zong net als vorig jaar uitbundig mee met het koor en kende veel liedjes uit zijn hoofd.
Daarnaast hielp ons meezingscherm het publiek om mee te kunnen doen.

Het werd een mooie en warme avond in de buitenlucht.

InKluzie ook in de Stentor

Klik hier voor een artikel in het Stadsblad over de uitreiking van de cheque aan InKluzie.

Het Kristal schittert als nooit tevoren

Wat een feest! Wat een plezier!
Donderdag 13 juni trad het Kristalorkest op met haar slotconcert.

Het Kristal was nog nooit zo vol met orkestleden, schoolkinderen, buurtbewoners en overige belangstellenden. De opkomst was op zich een bewijs van het geslaagde concept van InKLuzie.
Het Matrozenkoor vond het een hele eer om mee te mogen doen.
De juiste keuze voor InKLuzie als één van de goede doelen voor 2019 werd meer dan bevestigd.

Peter Veenhuizen van het Matrozenkoor overhandigde een cheque aan vier kinderen van de betrokken scholen. InKluzie hoopt met behulp daarvan een z.g. tovertafel te kunnen aanschaffen.
Maar dat was eigenlijk allemaal bijzaak bij een spetterend feest met musicerende kinderen, een mee galmend publiek en verwonderde, blije schoolkinderen. Dit alles onder de bezielende leiding van Rebecca Sopacuwa.
Samen muziek maken verbroedert en maakt blij, dat wisten we al, maar dit feest staat niet alleen in het hoofd maar vooral in ons hart gegrift.
Kristal; van Dale zegt “helder, glanzend glas”
Zet daar nu maar “glanzende kinderen” bij.

Fotografie: Pierre Pinkse

Klik hier voor de website van Pierre Pinkse

Slotconcert Kristalorkest, 13 juni

Donderdag 13 juni van 12.45 tot 13.45, organiseert de stichting InKluzie een slotconcert van het Kristalorkest.

Het Matrozenkoor vindt het een hele eer om daarbij aanwezig te zijn en mee te mogen zingen!

Meer over de stichting InKluzie vindt u op hun website.

De uitnodiging voor iedereen die het orkest een warm hart toedraagt vindt u hiernaast.

Via de button hieronder kunt u deze ook downloaden.

Uitnodiging Slotconcert 2019
PDF – 2,8 MB 1441 downloads

Bij Jansen & Jansen schijnt de zon!

Zondag 19 mei trad het MK op bij eetcafé Jansen & Jansen in Hengelo Gld.
Dit eetcafé van vader en zoon bestaat dit jaar 5 jaar.
Ondanks, of misschien wel dankzij,
hun korte bestaan werd het etablissement in 2018 al uitgeroepen tot beste café van Gelderland.
De weergoden dreigden met onweer maar daarvan was weinig te merken. Het zonnetje scheen volop en het terras liep spoedig vol, ondanks of misschien wel dankzij, de zang van ons koor.
Gelet op het enthousiasme van het publiek en het meezingen houden wij het op “dankzij”.
Koorleider ad interim Jan ten Hove, die gezegend is met de gave de lokale taal te spreken, leidde het koor vakkundig.
Zon op het terras kunnen ze bij Jansen & Jansen niet garanderen, maar “zon in je hart” wel,
en met dit lied eindigde de stralende middag.
Klik hier voor nog enkele foto's,
en hier voor de website van Jansen & Jansen.

Koningsdag 2019, zang en bier verdrijven de weergoden.

Het Matrozenkoor was op Koningsdag uitgenodigd om de officiële opening luister bij te zetten vanuit de Muziektent in het Oranjepark. Na de toespraken van Simon Boon, voorzitter van de Stichting Oranjefeesten en vervolgens waarnemend burgemeester mevrouw Petra van Wingerden, werden diverse vlaggen gehesen waarbij het Matrozenkoor het Wilhelmus zong. Vooraf bracht het koor er, ondanks de regen en kou, de sfeer erin met enkele liederen waaronder het Apeldoorns volkslied.
In de middag toog het koor met de mobiele installatie, die speciaal voor dit soort optredens is gemaakt, naar de Roggestraat. Rond 1.00 uur werd daar onder grote belangstelling het traditionele vat koningsbier aangeslagen door wethouder Joon. Hiermee werd ook de hulpactie “Kunst & Cultuur Estafette Sint Maarten”, voor de slachtoffers van de orkaan Irma die op koningsdag 2018 was gestart, formeel afgesloten.
Het koor zong hierbij het toepasselijke lied; “Wat zullen we drinken” en “sla het vat maar aan”
Onder het genot van het bier werden daarna nog enige liedjes ten gehore gebracht. Het bleke zonnetje werd daarbij ondersteund met het afscheidslied; “Laat de zon in je hart”.

Kijk voor meer foto's hier

Stichting Feestneus ontvangt een cheque, 20 april 2019

Na afloop van het optreden op het Marktplein ontving de Stichting Feestneus van het Matrozenkoor een cheque ter ondersteuning van hun activiteiten. De "Feestneus" was door het koor gekozen als één van hun Goede Doelen voor 2019.

Met de schenking is de Feestneus in staat om 50 pakketten ter beschikking te stellen aan kinderen uit bijstandsgezinnen.

Die kunnen dan net als andere kinderen gewoon hun verjaardag vieren.
Lees meer over de Stichting Feestneus en onze andere goede doelen hier.

Voorzitter Guus Swagemakers overhandigde de cheque aan Erica Janssen en Lou Langelaar, bestuursleden van de Stichting Feestneus. (vlnr)

Klik hier voor de Facebook pagina van de Feestneus

Laat de zon op je markt, zaterdag 20 april 2019

Wat een feest om op zo'n mooie, vroege voorjaarsdag op te mogen treden. Het winkelende publiek vond het prachtig en zong zowel in het koor als er voor uitbundig mee.
De waardering bleek ook uit de vele giften voor de Goede Doelen van het koor.
De zon scheen alsof het al zomer was en onderstreepte het motto van het koor: "Laat de Zon in je Hart".

Uiteraard werd ook dit door het koor en publiek uit volle borst meegezongen.
Geniet van de Markt, geniet van het leven.....

 

 

Het Matrozenkoor koninklijk uitgenodigd

Het Matrozenkoor gaat op koningsdag op uitnodiging zingen bij de officiële opening in het Oranjepark en in het ACEC gebouw dat voor deze dag wordt omgedoopt tot Oranje Paviljoen.

De Stedendriehoek berichtte hier al over.

Villa Astra straalt
Zaterdag 6 april gaf het Matrozenkoor een z.g. huiskamer optreden in Villa Astra.
Dit is een van de prachtige zorglocaties van Stepping Stones.
De liedjes uit "de oude doos" gingen er bij publiek goed in en er werd naar vermogen meegedaan en meegezongen.
Ook de verzorgenden lieten zich niet onbetuigd met zang en af en toe zelfs een dansje.

Succesvol optreden in Markelo
Het MatrozenkoorApeldoorn.nl heeft op uitnodiging van de Ouderenvereniging Markelo een zeer succesvol optreden gehad.
In zalencentrum De Haverkamp in het Twentse Markelo waren ruim 70 leden opgekomen bij de laatste bijeenkomst van hun winterprogramma.
In het sfeervolle etablissement was ook het Matrozenkoor in z’n element. Vol overgave en tot genoegen van de aanwezigen ging het koor er vol voor.
Na 3 keer een half uur optreden trok de voorzitter van de Ouderenvereniging de conclusie dat het zeer goed was geweest en dat dit voor een volgend jaar voor herhaling vatbaar was.
Dat vonden ook de matrozen toen zij vermoeid, maar zeer tevreden rond de klok van vijf uur weer vertrokken naar de andere kant van de IJssel, naar de Veluwe.

Het koor in ruste in de goed verzorgde pauze

Stichting InKluzie in "De Stedendriehoek"

In de Stedendriehoek van 3 april 2019 stond een mooi artikel over de stichting InKluzie.

Het komende optreden met het Matrozenkoor wordt daarin ook vermeld.

Klik hier voor het hele artikel.

Geslaagd optreden in Markelo

Het Matrozenkoor trad in het Kader van de NLdoet dag op in de Anholtskamp.
Meestal zie je dan leden van het huis van Oranje in het nieuws. Niets mis mee, maar het koor eerde de vrijwilligers van Franje.

Klik hier voor een impressie op Maarkelsnieuws.nl

Het Matrozenkoor Apeldoorn maakt pin betalen mogelijk


Het Matrozenkoor heeft tijdens haar ledenvergadering officieel

haar nieuwe Pinbus in gebruik genomen.

De Pinbus is een combinatie van een collectebus en pinautomaat.


De pinbus kan gebruikt worden bij collectes voor de door het Matrozenkoor ondersteunde Goede Doelen.

Ook kunnen de CD's en USB sticks hiermee afgerekend worden.

Betalen kan met alle pinpassen en zelfs contactloos.
De betaling gaat via een professionele organisatie en is absoluut veilig.

Grote organisaties zoals het KWF gebruiken samen met andere organisaties al dit soort bussen.
Voor zover bekend is het Matrozenkoor de eerste kleine Goede Doelen vereniging die een dergelijke gaat gebruiken.

Heel speciaal is dat de schenker direct een pinbon krijgt als bewijs van betaling met een bedankje.

De combinatie van de collectebus en het pinapparaat is door het koor zelf ontworpen en gemaakt.

Hiermee anticipeert het koor op het feit dat er steeds minder cashgeld wordt gebruikt.

Het koor van ''oudere jongeren" bevestigt zo haar reputatie van vooruitstrevendheid voor wat betreft techniek.

Voorzitter Guus Swagemakers heeft gepind
en het eerste betaalbewijs rolt er uit.

Midwinter lopers blij met muzikale opkikker langs het parkoers , 3 februari 2019

Ook dit jaar zorgde het Matrozenkoor weer voor een muzikale
omlijsting van het mooiste loop evenement van Nederland;
de Midwinter Marathon van Apeldoorn.
Op de J.C. Wilslaan ter hoogte van Berg en Bos werden de lopers getrakteerd op een mentale opkikker. 
Niet zo nodig voor de eerste wedstrijd lopers die gefocust voorbij scheren maar wel voor de vele duizenden er na.
Velen lieten met armgebaren, applaus en zelfs pirouettes merken dat ze het zeer op prijs stelden.
Zo konden ze hun
eindtijd en de vermoeidheid even vergeten en gewoon genieten.
En daar gaat het met sport, op deze wederom zeer fraaie dag, uiteindelijk om.
En al zijn de Matrozen gemiddeld wat bedaarder ook zij genoten met volle teugen.

Klik voor meer foto's hier

31 januari 2019
Het Matrozenkoor zong bij het afscheid van Burgemeester John Berends het Apeldoorns "volkslied";

"Apeldoorn Verrassend Anders"

Kent u het Volkslied van Apeldoorn niet?

Het werd geschreven door Dhr. Evert Kroon (overleden) na het afscheid van Burgemeester Bruins-Slot in 1998.
Dhr. Kroon gunde het Matrozenkoor het recht om het lied ten gehore te brengen.
Voor de tekst klik hier

Interview RTV Apeldoorn met Matrozenkoor
Dinsdag 18 december hadden Dick Overduin en Martie van Ruiten een interview met RTV Apeldoorn,
luister hieronder naar dit interview

Uitreiking cheque nu ook in De Stentor

Speelgoedbank "De Schatkist" verhuist

De speelgoedbank, één van de Goede Doelen van het Matrozenkoor in 2017, laat ons het volgende weten:

"Na zes mooie jaren aan de Eksterweg, gaat Speelgoedbank “De Schatkist” verhuizen. Op woensdagmiddag 10 oktober opent De Schatkist haar deuren aan de Fabianussstraat 4. U bent van harte welkom om vanaf 12.30 uur onder het genot van een kop koffie/thee en een broodje een kijkje te komen nemen in onze prachtige nieuwe winkel. Om 14.00 uur zal de winkel feestelijk worden geopend.

De locatie aan de Eksterweg wordt verkocht en konden we niet langer huren. Gelukkig hebben wij in dezelfde wijk een prachtig nieuw onderkomen gevonden aan de Fabianusstraat. Met dank aan onze nieuwe verhuurder, woningcorporatie De Woonmensen. De afgelopen twee maanden stonden in het teken van klussen, schilderen en verhuizen. Zodat we woensdagmiddag 10 oktober de eerste kinderen weer kunnen welkom heten!"

We wensen "De Schatkist" veel geluk in hun nieuwe onderkomen.

Uitreiking cheque aan Stichting Paardrijden voor Gehandicapten, 20 september 2018

Donderdagmiddag 20 september vond de uitreiking plaats van een cheque aan Marchella en Leida van den Brink van de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten.(SPG)
Marchelle is een pupil van De Hoenderloo Groep en opgeleid tot menster van een speciale koets waarmee rolstoel gebonden mensen toch een wagen kunnen mennen.Leida is vrijwilliger en leidster bij de SPG.
De SPG is gevestigde op het terrein van de Hoenderloo groep.
De SPG is één van  de drie door het Matrozenkoor gekozen goede doelen voor 2018.
De uitreiking door voorzitter Guus Swagemakers vond plaats tijdens een grote barbecue na de z.g. survival run. Hieraan namen zo'n 300 pupillen van de DHG en begeleiders mee.

Het prachtige najaarsweer droeg bij aan de feestvreugde.
Lees meer over de SPG hier:
https://www.hoenderloo-groep.nl/over-ons/actueel/spg-apeldoorn-menactiviteiten-op-terrein-de-hoenderloo-groep

Licht in de schemering, Casa Bonita 17 september 2018

Maandag 17 september trad het Matrozenkoor op in verzorgingscentrum Casa Bonita.
Het werd een bijzondere ontmoeting met een groep mensen in diverse fasen van hun leven getekend door afnemende gezondheid en helderheid.
Wat mooi om te zien dat je met bekende liedjes een brug kunt slaan naar het verleden van deze mensen en hun huidige emoties. Ondersteund door het meezingscherm werd er door publiek en verzorgenden uitbundig meegezongen en zelfs gedanst.
Diep respect krijg je, weer, voor mensen die hun moeilijke zorgtaak namens ons allen op zich nemen.
Toen na het opruimen het verzoek kwam om voor een oud-zeeman, die het optreden niet meer kon meemaken, nog een liedje te zingen keek de achter gebleven groep elkaar aan….
doen we…      geen muziek meer dan maar zo.
Met een groepje van 7 zangers werd de man, op de gesloten afdeling, à capella toegezongen. Hij was diep geroerd.
Daarna kwam nog een verzoek van de verzorging om een bedlegerige patiënte op haar kamer toe te zingen.
We zongen in een verduisterde kamer zachtjes “Jongen komt toch gauw weer”. Wij konden dat niet beoordelen maar volgens de verzorging was de reactie van de vrouw uitzonderlijk.

Als je zo even een lichtpuntje mag zijn in de “twilight zone” geeft dat mooie, maar ook gemengde gevoelens,
want jij mag weer naar huis.

Achterhoekse Klavertje 4 twee daagse Hengelo, 16 september 2018

We traden op langs het terras van "De Jongens" het eindpunt van deze tot 2 dagen ingekorte vierdaagse.
De gezelligheid was echter nog steeds voor 4 dagen. Dat zijn we in de achterhoek ook gewend.

Het werd een gezellig optreden met prachtig weer en een gast zanger Jos die het Klavertjevier lied ten gehore bracht.

Lees hier verdere berichten:
https://www.facebook.com/klavertjevierdaagse
http://www.ak4d.nl/

 

Van de noot een deugd maken, Fiets4daagse Laren 8-8-18

Woensdag 8 augustus was het Matrozenkoor uitgenodigd om op te treden bij de Fiets4daagse“De Achterhoek” in Laren.
Het koor heeft goede herinneringen aan uitbundige optredens bij dit grote evenement.
Bij aankomst bleek de trekzakgroep “De Trekkebuuls” uit Hengelo door een misverstand ook op deze dag gepland.
In goed overleg werd dit opgelost en het Matrozenkoor en de Trekkebuuls wisselden elkaar niet alleen af maar ze versterkten elkaars optreden. Het publiek genoot zichtbaar en zong naar hartenlust mee.
Eén trekkebuul begeleidde een polonaise van matrozen en publiek samen.

Aan het eind werd zelfs door het koor met begeleiding van de trekzakken samen gezongen. Dat was even lastig omdat er sprake was van verschillende tempi en toonsoorten. Maar dat mocht de pret niet drukken, integendeel.
Zo werd van de nood(t) toch nog een deugd gemaakt.

Klik hier voor meer foto's.

Loenense ZONdag op Moandag, 6-8-2018

Op een zeer zonnige dag op de Moandag In Loenen was het Matrozenkoor aanwezig op de druk bezochte markt.
Vanwege de hitte moesten de pony’s vervroegd vertrekken. Maar omdat er geen Partij voor de Matrozen bestaat ging het Matrozenkoor, zonder klagen, gewoon door.

En met succes!  Het optreden werd gewaardeerd door het talrijke publiek, mensen zongen spontaan in, en voor, het koor mee en deden soms zelfs een bescheiden dansje.
Twee jonge meisjes hadden de middag van hun leven toen ze hun schroom overwonnen en met het koor meezongen.
Het was afzien deze dag maar het plezier vergoed veel en….
na afloop thuis een biertje

Apeldoornse vierdaagse, lommerrijk en luisterrijk

In juli vindt altijd de groenste 4 daagse van Nederland plaats in het lommerrijke Apeldoorn. Het Matrozenkoor is al Jaren van de partij om bij de aankomst op het terren van voetbalcub Victoriaboys de vermoeide wandelaars wat op te fleuren met vrolijk gezang.
De wandelaars en en publiek konden dit zeker waarderen. Ondanks de vermoeidheid en de warmte toverden vele lopers nog een brede glimlach op hun gezicht. Anderen hadden zelfs nog energie over om mee te zingen, polonaise te lopen op zelfs te dansen.

Daar kikkert ook het koor van op dat 4 uur lang zijn uiterste best deed het feest op te luisteren.
Net als de vele wandelaars weten we 1 ding zeker, volgend jaar komen we graag weer terug!
Zie foto's bij "Fotoalbums" of klik hier

Busreis van Stichting Buurtmensen nu bij Omroep Gelderland

Op 1 juli zond Omroep Gelderland een verslag uit van de busreis van de Stichting Buurtmensen dat plaatsvond op 18 april 2018.

Klik hier om het filmpje ter zien.

Kijk hieronder voor het uitgebreide nieuwsbericht op deze site

Fantastische sfeer bij het Drakenboot festival

Als je aankomt bij Het Kanaal ben je al geïmponeerd door de duizenden fietsen en de enorme drukte.
Via een achterpad en de 2e Sluisweg komen we bij onze tent en tijdelijke standplaats voor ons optreden. Ondanks de vakantie tijd zijn nog 19 koorleden van het Matrozenkoor komen opdagen en ze kregen er zeker geen spijt van. Een bonte stoet van verklede spaan- en roergangers trok tijden het zingen aan hun oog voorbij. Namaak Arabieren en, vermoedelijk namaak, bruidsparen al dan niet op herhaling, indianen, paarse pruiken en alles wat men nog meer kon bedenken. De weergoden besloten het kanaal die dag niet verder te vullen. Het paraderende publiek maakte druk gebruik van de nieuw aangelegde brug en deinde even met ons mee. Kortom een prachtige middag.
Joop&Arie

Zomerkoninkjes in Oene, 12 mei 2018

De aardbeien deden zaterdag 12 mei hun bijnaam "zomerkoninkjes" weer eer aan in de Aardbeientuin in Oene.
Kennelijk geïnspireerd door het prachtige weer en wellicht naderende moederdag was het gezellig druk in de kassen en bij de vele kraampjes. De aardbeien met slagroom vlogen weg in een tempo waar Wimbledon jaloers op kan zijn.

Het Matrozenkoor mocht optreden van 10.00 uur 's morgens tot 16.00 's middags.

Het mooie weer zorgde er wel voor dat het in de kas ontzettend warm was en het optreden werd een ware uitputtingsslag.

Gelukkig deed het publiek goed mee en was er waardering voor het koor.

Kortom een zeer geslaagde dag.
Zie hier de foto's van deze dag.

Buurtmensen en Matrozenkoor in het Apeldoorns Stadsblad

Stichting Buurtmensen ontvangt een cheque van het MK als waardering, 18 april 2018

Woensdag 18 april was het weer groot feest bij, en met, de Stichting Buurtmensen.
Deze Stichting was door het Matrozenkoor Apeldoorn verkozen tot een van de goede doelen voor het jaar 2018 en zou op deze dag een cheque ontvangen.
De Stichting Buurtmensen had ter gelegenheid van dit feest weer een bustocht georganiseerd in samenwerking met de Stichting Veteraan Autobussen. Deze stichting had, zoals ze vaker doen, een oude bus ter beschikking gesteld.
De bewoners van Verzorgingshuis Berkenhoven waren uitgenodigd en kregen een rondrit over de Veluwe aangeboden.
Enkele matrozen waren aan boord en hielpen met het in en uitstappen. Ook zorgden ze onderweg voor wat vertier door de passagiers te vermaken met a capella zang.
De groep werd afgezet bij het Buurthuis aan de Maasstraat waar het feest verder ging.
Het koor zong enkele bekende liedjes en het publiek deed enthousiast mee. Er werd polonaise gelopen en uitbundig meegedaan met de “zwaai liedjes”.
Elly Rouwenhorst, de voorzitter van de Stichting Buurtmensen gaf een korte toelichting op de werkzaamheden van de Stichting. De vrijwilligers werden daarna nog even in het zonnetje gezet en de mensen van Stichting Veteraan Autobussen bijzonder bedankt, dit werd ondersteund met een bloemetje.
Daarna onderstreepte Guus Swagemakers, voorzitter van het Matrozenkoor, het belang van de Goede Doelen en het werk van de Stichting Buurtmensen en overhandigde de cheque aan Elly Rouwenhorst.
Hierna ging het feest nog even door. Er werd getrakteerd op dranken en hapjes en met gesmeerde kelen nog wat nagezongen.
De gasten waren na afloop zeer voldaan en werden weer netjes thuisgebracht met de bus.

Het was een zeer geslaagde middag waarmee het motto van de Stichting Buurtmensen weer eens waar werd gemaakt:

“Alleen kun je veel, samen kun je alles”

Lees hier het bericht op de website van de Stichting Buurtmensen

De Klup en Matrozenkoor in het Stadsblad (6 maart 2018)
Lees het verhaal hier

Grandioos lustrumfeest van het Matrozenkoor met De Klup

Zondagmiddag 4 maart schudde het Duivensportcentrum op de grondvesten. Stichting De Klup was er neergestreken om samen met het Matrozenkoor het tweede lustrum te vieren.
En een feest werd het! Nadat het Matrozenkoor van wal stak met een paar meezingers kon na de pauze  het koor Piekobello van De Klup, onder leiding van Gonnie van de Weerd, laten zien en horen wat ze konden.
En dat was niet mis, al snel stond de zaal op zijn kop en werd er polonaise gelopen.

In de pauze bracht tafel goochelaar Magic Stefan de Klupleden in vervoering.
Bij een Goede Doelen koor hoort een schenking en zeker bij een feest.
De voorzitter van het Matrozenkoor Guus Swagemakers bood aan de Klup een cheque aan van 2000,= Euro.
Verder complimenteerde hij De Klup met het vele goede werk. Klup directeur Wilma was zichtbaar geroerd door de complimenten en de schenking.

Vanwege hun uitzonderlijke en vooral enthousiaste zangprestatie ontvingen alle koorleden van Piekobello een muziekmedaille.
Daarna gingen Piekobello en het Matrozenkoor samen nog even los. Het publiek genoot met volle teugen en deed met alle liedjes goed mee.
De bijeenkomst werd afgesloten met Matroos Wiggert en zijn kleinzoon Wesley die enkele liedjes ten gehore brachten.
De hele middag was weer een bewijs dat zingen vreugde geeft en verbroedert.

Als de klok van Arnemuiden

4 maart 2018 Groot feest met Piekobello van De Klup

 

Het Matrozenkoor Apeldoorn viert dit jaar zijn 10 jarig bestaan of wel het tweede lustrum.
Dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan en zoals het een
Goede Doelen koor betaamt vieren we dit samen met een goed doel.

De Klup is daar voor uitgekozen als bijzonder Lustrumdoel en zal op 4 maart aanstaande een stevige cheque ontvangen.

Daarbij hoort een feestje of zeg maar gerust een groot feest.
Dit bleek al bij de oefenavond op 21 februari waar het Matrozenkoor samen met het koor "Piekobello" repeteerde.

Ongelooflijk me welk een plezier en enthousiasme dit koor op deze avond aan de slag ging.
De onvoorwaardelijke inzet en blijheid van de zangeressen en zangers werkte aanstekelijk voor de Matrozen die ook zichtbaar genoten van deze voorpret.
Wilt u dit mee beleven kom dan ook naar dit feest!

Het vindt plaats op zondagmiddag 4 maart in het Duivensportcentrum en is voor iedereen vrij toegankelijk.
Zie hiernaast voor de uitnodiging

 

MKA Serious 21 december 2017

Ook het MatrozenkoorApeldoorn wilde graag een steentje bijdragen aan Serious Request en trad daaromdonderdagavond de 21e, uiteraard om niet,  op in het Glazen Restaurant in het Oranje Park.
Het optreden was relatief kort maar de beleving niet minder.
Een groep mannen voegde zich spontaan in het koor om mee
te doen. Dit was bij verreweg het moeilijkste lied van de avond
“Deze Zee” van Rob de Nijs.
De gast zangers weerden zich echter kranig en kregen terecht applaus van het publiek en het koor.
Ook van de andere liedjes genoot het publiek zichtbaar en hoorbaar zodanig dat de manager na afloop om een verlenging vroeg.
Serious Request zal in 2018 verder trekken naar de volgende stad.
Het MatrozenKoorApeldoorn blijft gewoon in Apeldoorn en de regio zich inzetten voor Goede Doelen.

Enthousiasme op het Martktplein, 27 november 2017

“Kunnen jullie het publiek op de markt een beetje enthousiasmeren?”
Dat was ongeveer de vraag van Stichting Marktpromotie aan boekingsmanager Jannes Koerts van het MatrozenkoorApeldoorn.nl.
“Het liefst zien we, dat jullie op verschillende plaatsen optreden, dat is leuk voor het publiek maar ook voor de marktkooplieden.”
“Oké, dat is geen probleem want sinds kort hebben we een mobiele wagen met laptop.
Matroos Willem Mulder heeft een super handige uitneembare wagen gemaakt, we hebben alleen nog stroom nodig.”
Ongeveer twintig matrozen stonden lekker warm aangekleed uit volle borst de gezellige liedjes te zingen.
We begonnen voor het gemeentehuis tegenover een mooie bloemenkraam.
Al snel hadden we meezingers, want zingen doet zingen.
De volgende locatie was aan de Stationsstraat bij de toren.
Tegenover ons was een beschutte koffie/thee en frites kraam.
Alleraardigst werden we daar verwend met warme chocolademelk, koffie/thee en een heerlijk stukje gebak.
We konden wel janken, maar dat kwam geloof ik door de uienkraam die er tegenover stond.
Gezellig was het zeker en zelfs de Cityhost Apeldoorn dames zongen een paar liedjes mee.

De derde locatie was tegenover een kraam met kaasproducten en een kraam met stoffen en kussens.
We stonden naast de “Columbian taste kraam”, waar we zelfs stroom kregen voor onze mobiele wagen.
Een groep jonge mannen (rechten studenten uit Leiden) hebben heerlijk ‘Drommelse jongens’ meegezongen
tot grote hilariteit van het publiek.


De vierde locatie was tegenover een fruit en groenten kraam. Koorleider Peter Veenhuizen bleek onder de
marktgangers heel veel bekenden te hebben.

Velen doneerden voor het goede doel en daar zijn we als matrozenkoor natuurlijk erg blij mee.
Ja, het was wel een beetje koud maar aan het publiek te merken hebben we velen harten verwarmd op de beste markt van Apeldoorn. 

Bekijk de foto's onder "albums"

Willem Mulder ontsteekt gaslantaarn

De Vereniging Oud Apeldoorn heeft  een oude
gaslantaarn geschonken aan de gemeente.
De lantaarn werd geplaatst bijna op dezelfde plaats waar zo'n lantaarn vroeger stond. op de hoek van de Stationsstraat en de Beurtvaarstraat.

De lantaarn is gerestaureerd door Willem Mulder.
De formele overdracht vond plaats op 4 november
en werd mede door ons koor opgeluisterd.
Klik hier voor meer foto's